Terapia ThetaHealing®


Ako emócie a vibrácie komunikujú cez naše telo

 

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe. Máme možnosti oveľa väčšieho prístupu k informáciám, ktoré boli kedysi predmetom tajných učení a potrebami „vyššieho chápania“. Po stáročia považovali ľudia tých, ktorí dokázali niečo netradičné, za čarodejnice, mágov, mystikov a podobne. Niektorí sa rozhodli tých ľudí báť a iní uznávať. Dnes už vieme, že pochopenie nepoznaného prichádza z rozhodnutia vnímať niečo inak. Niečo, čo sme si dovtedy nevšimli alebo neboli ochotní vnímať...

 

Základným predpokladom pochopenia je zvedavosť. Proces pochopenia môže niekedy trvať stotinu sekundy, kedy príde „aha“ moment, niekedy veľa rokov. Napriek všetkému, čo dnes už vieme, nie každý si volí možnosť siahnuť po informáciách, ktoré sú v kategórii nejasné, nepochopiteľné, nevysvetliteľné. Terapeutická metóda ThetaHealingÒ sa tak na prvý pohľad môže javiť tiež.

 

Čo je terapia ThetaHealing®?

 

ThetaHealing® sú vlastne dve slová Theta, v zmysle vibrácií a Healing, vo význame liečenie. Čiže ide o liečenie pomocou vibrácií theta. Čo je na tejto metóde zvláštne? Väčšina z nás verí tomu, čo vidí. Môžeme vibráciu vidieť? Myslíme si že nie, ale nie je to celkom pravda. V komunikácii je veľmi známe pravidlo, že len 20% toho, čo počujeme je relevantné k predmetu rozhovoru. Až 80% je neverbálna komunikácia, čiže to, čo vypovedané nie je a predsa to zachytávame. A práve to, čo zachytávame z neverbálnej komunikácie, je vibrácia. Nie sú to vypovedané fakty, sú to pocity daného človeka vo vzťahu ku komunikovanej téme. Pocit, ako taký nevidíme, ale vidíme jeho vplyv na mimiku, gestikuláciu, držanie tela. Ak sme pozorní pozorovatelia, môžeme veľmi jednoducho zistiť, kedy to vypovedané je v súlade s pocitmi hovoriaceho a kedy nie. Ľudské telo s nami komunikuje neustále, pretože pocity alebo ich intenzívnejšiu formu – emócie – zažívame práve prostredníctvom tela. Takže každý, kto má telo, má schopnosť rozoznávať vibrácie. Pomáha nám k tomu päť zmyslov. U každého človeka je rozvinutie jednotlivých zmyslov rozdielne. Zrakom dokážeme pozorovať trebárs rozdielnosť farieb. Každá farba má inú vibráciu. Záleží na každom jednotlivcovi, aké sú jeho predpoklady a ochota rozvíjať ich. Nie každý môže byť hudobným skladateľom, ale každý si môže zaspievať.

 

Zmena emócie = zmena skúsenosti = liečenie

 

Liečenie znamená vnímanie zmeny stavu vibrácie. Ako keď vnímame človeka, ktorý je vystresovaný a jeho zmenu, keď mu zrazu niečo vykúzli úsmev na tvári. To „niečo“ nám pomáha dostať sa k možnosti pozorovať zmenu. Zmenou dochádza k liečeniu. Záleží od hĺbky zranenia. Hĺbka zranenia záleží od toho, ako dlho sme zažívali nejaký emocionálny stav. Emócia je dlhodobo zažívaný pocit, ktorý sa stáva našou identitou. Okrem dlhodobosti sa vyznačuje hĺbkou. E-motion v angličtine znamená „e“ ako energia a „motion“ ako pohyb. Emócia má schopnosť hýbať naším vnútorným prežívaním a posúvať nás vpred, brzdiť alebo vracať do minulosti. Posúvaním našej emočnej škály, meníme našu skúsenosť a tým vibráciu. Emócie ovplyvňujú naše fyzické telo, ak ním voľne neprúdia a zostávajú v ňom zaseknuté. Známy je príklad zvieratka, ktoré v čase smrteľného nebezpečenstva stuhne. Keď prežije a nebezpečie pominie, zvieratko dostáva kŕč na vytrasenie smrteľnej agónie z tela. Človek, naopak, sťahuje do kŕča rôzne časti tela, bez toho, aby kompenzoval toto napätie uvoľnením. Ak sa naučí na uvoľnenie používať rôzne externé faktory, či už vo forme látok, ktoré ovplyvňuj psychiku, alebo vo forme ľudí či zážitkov, stráca schopnosť samoliečenia a stáva sa závislým. Stráca schopnosť byť sám sebou. Zmena zvnútra, čiže zmena stavu našej duše, emócií a vibrácií má vplyv aj na naše fyzické telo, prispieva k jeho evolúcii. Opačný proces zmenou zvonka smerom dovnútra, čiže zmena tela napríklad cvičením jogy má vplyv na naše myšlienky a emócie a rovnako na dušu. Boli sme stvorení ako dýchajúce bytosti. Tak ako striedanie nádychu a výdychu je vo svojej podstate životodarné, tak je aj striedanie evolúcie a involúcie.

 

Ako odhaliť podstatu prežívania problémovej situácie?

 

Vráťme sa k tomu, čo je to „niečo“, čo nám pomáha pozorovať zmenu. Je to odhalenie podstaty prežívania nejakej problémovej situácie alebo choroby. Keď človek uvidí a spozná svoje vlastné uväznenie v nejakom prežívaní z úplne inej perspektívy, než ako to videl v čase vzniku daného prežívania, dochádza k liečeniu. Na to, aby človek zmenil perspektívu vnímania, je možné v živote využiť viacero spôsobov. Jedným z nich je dostať sa do vibrovania mozgových vĺn v hladine theta. Túto metódu ovláda terapeut, ktorý ThetaHealing® realizuje. Všimli ste si niekedy, že keď sa jedna osoba začne napríklad smiať alebo zívať, začnú to robiť aj ostatní v jej blízkosti? Podobne sa to deje aj s vibráciou theta. Vibrácia theta je spomalenie mozgových vĺn, ktoré umožňuje oveľa jasnejšie vnímanie, keďže rušivé elementy spôsobujúce napätie sa v tejto vibrácii nenachádzajú.

 

Cez otázky objavujeme svoje presvedčenia

 

Okrem pozorovania a aplikovania zmeny vibrácie používa ThetaHealing® otázky. Načo slúžia otázky? Spomenuli sme emócie a vlnenie našich myšlienok. Myšlienku si predstavme ako impulz alebo volant vozidla a emóciu ako vozidlo samotné, ktoré nás odvezie niekam, odkiaľ sa sami nevieme vrátiť. Iba ak zmeníme myšlienku, zmeníme tým aj emóciu. Myšlienka spojená s emóciou, ktorá je dlhodobo zažívaná, sa stáva presvedčením a človek postupne nachádza dôkazy svojho presvedčenia v reálnom živote. V skutočnosti však zážitky a emócie nasledujú až po našich myšlienkach, resp. presvedčeniach. Nie naopak. Na dovolenku ideme po tom, čo nám to napadlo, až po myšlienke, že tam pôjdeme, nie predtým.
Mnohé z presvedčení sme získali od našich rodičov a oni od svojich, čiže od našich predkov. V tom prípade si v bežnom stave vibrovania nedokážeme ani len predstaviť, že nejaká opakujúca sa životná situácia súvisí s niečím, čo sme vlastne nezažili my sami – neboli sme pri zdroji jej vzniku. Napriek tomu, je to v našej DNA. Samotný stav theta vlnenia nám prináša pocit kľudu a pokoja. Keď však chceme zistiť príčinu vzniku presvedčenia, potrebujeme na to otázky. A tým sa vraciame k zvedavosti. Človek, ktorý sa dlhodobo snaží vysporiadať s nejakou situáciou bez riešenia, stráca schopnosť klásť si tie správne otázky. ThetaHealing
® je vo svojej podstate kladenie otázok v stave pokoja do bodu „aha“ momentu a pozorovanie následnej zmeny. Pozorovanie zmeny je veľmi dôležitou súčasťou terapie. Poznáme situácie, keď v nás prítomnosť nejakého človeka vyvolá celkom rozdielny stav ako prítomnosť niekoho iného. A tiež poznáme, že niektorí ľudia sa v prítomnosti rôznych ľudí chovajú rozdielne. Jedným z dôvodov je aj to, ako sme vnímaní druhou stranou. Ak je vnímanie druhou stranou pozitívne, cítime väčšiu sebaistotu a správame sa podľa toho. Ak sa, naopak, ocitneme v prítomností ľudí, ktorí nás znevažujú, je pre nás ťažké správať sa sebaisto a naša vibrácia a následne aj správanie sa menia. Vnímať druhú stranu bez predsudkov, očakávaní a vlastných presvedčení je najväčšou liečebnou silou. Je to vlastne vnímanie človeka v jeho najčistejšej podobe tak, ako prišiel na svet. Najprv tú silu však v sebe potrebujeme objaviť. ThetaHealing® je jeden zo spôsobov, tak pre terapeuta, ako aj pre klienta, ako túto silu, kultivovať a zušľachťovať.

 

Čím viac liečivej sily prinášame do našich vzťahov, tým viac prinášame rovnováhu, pokoj, lásku, zdravie a porozumenie do nášho života.

 

ThetaHealing® je vo svojej podstate kladenie otázok v stave pokoja do bodu aha momentu a pozorovanie následnej zmeny.

 

Zmenou perspektívy vnímania nášho problému dochádza k liečeniu.

 

text_Margaréta Házel

 

Terapia metódou ThetaHealing®

 

Mgr. Margaréta Házel

Praktikantka metódy ThetaHealing®

Inštruktorka Tantra jogy
mobil: 0917 797 410

mail: kindkoucing@gmail.com

web: https://linktr.ee/emocionalnezdravie