Aké chodidlo, taký človek?

Naše končatiny nám umožňujú pohyb a chodidlá nám zabezpečujú vytvorenie statívu, na ktorom následne možno stavať celé telo. Ak nie je v poriadku základ, nemôže byť v poriadku ani nič, čo je na ňom vyššie vystavané. Existuje dokonca priama súvislosť medzi stavom duše a stavom chodidla. Je to podobné, ako keď sa inštinktívne zhrbíme a zvesíme plecia, keď sme smutní, alebo zodvihneme hlavu ak sme šťastní. Chodidlá väčšinou vnímame ako celok, avšak chodidlo delíme na tri časti – predpriehlavková oblasť, oblasť priehlavku a prednožie. Predpriehlavková časť chodidla je časťou, ktorá sa nachádza v miestach od päty až po priehlavok. Priehlavok je časť, kde si šnurujeme topánky či tenisky. Prednožím označujeme časť chodidla, kde sa nachádzajú prsty a kĺby pod prstami. Každá táto oblasť má výrazný vplyv na statív. Ak má byť chodidlo v poriadku, každá z týchto častí chodidla musí mať svoje správne postavenie. Stačí len malá zmena v postavení jedinej kostičky a chodidlu sa mení štruktúra. Táto zmena štruktúry chodidla vplýva nielen na chodidlo, ale aj na vyššie etáže nášho tela – členky, kolená, bedrá, postavenie panvy, chrbtice, ramien a postavenie hlavy. Na chodidle záleží! Chodidlo teda vytvára akýsi základ pre postavenie celého tela. Zmeny však prebiehajú aj opačne. Ak je porucha na chrbtici, či v bedrách v dôsledku genetických predispozícií, prejavia sa tieto zmeny na chodidlách – ploché nohy, nohy s vysokým priehlavkom, prepadnuté členky, či poprepletané prsty, to všetko môžeme vidieť na chodidlách ľudí. Analýzou chodidla môžeme veľmi jasne a presne charakterizovať nielen problém samotného chodidla, ale je možné urobiť aj charakteristiku človeka ako takého, jeho vnímanie okolia a vzťahu k sebe samému. Človek si už ani neuvedomuje svoje chodidlá, svoje telo. Uvedomenie si dotyku samotného chodidla so zemou je mimoriadne dôležité. Chodidlom telo komunikuje so zemou. Malo by vnímať povrch, po ktorom sa pohybuje. Predstavte si, že chodíte po kamienkoch, malých a ostrých. Dieťa, ktoré má chodidlo krásne a tvárne, môže po kamienkoch bez problémov prejsť. Čím je však človek starší, tvárnosť chodidla sa znižuje (chodidlá sú tuhšie) a nám sa po kamienkoch chodí horšie a horšie. Podológovia, ktorí študujú a popisujú deformity chodidiel a ich vplyv na postavenie celého tela, čiže postury, vedia, že ľudia takmer nevnímajú spôsob ako sa chodidlo dotýka zeme. To ako sa chodidlá opierajú o zem, po ktorej chodia, však ukazuje nielen poruchy postavenia kostí chodidiel či iných kostných spojení na tele, ale aj určité povahové charakteristiky. Čo o nás hovoria chodidlá? Rozoberme si prsty na chodidlách. Pravé a ľavé chodidlo nie sú identické, rovnako ako nie je identická pravá a ľavá časť nášho tela či tváre. Položte si bosé chodidlo na biely papier. Odkreslite si chodidlo v prstovej časti tak, že ceruzkou obtiahnete v prstovej časti chodidlo od palca k malíčku na oboch nohách. Keď následne vystrihnete makety chodidiel a priložíte ich na seba, uvidíte, že zakrivenie v oblasti prstov nie je identické, rovnako ako tvar pravého a ľavého chodidla, dĺžka a šírka chodidiel, nie sú identické. Ďalej sledujte ohyb línie prstov na makete. Čím je línia krajšie oblá, tým harmonickejší má majiteľ chodidla život. Čím je však línia zakrivenejšia alebo zalomenejšia má život majiteľa týchto chodidiel viac prekážok, ktoré treba aby prekonal. Pravé chodidlo má rovnaký počet prstov ako ľavé, prsty na prvý pohľad vyzerajú podobne, ale keď si pozorne prehliadnete prsty na svojich nohách, uvidíte, že druhý prst na pravej nohe nie je celkom identický s druhým prstom na ľavej nohe. A rovnako tak to spozorujete na každom ďalšom prste. Čím ste starší, tým výraznejšie sú odlišnosti v postavení rovnakých pstov. Na pravom chodidle máte palec viac priblížený k ostatným prstom (táto porucha sa nazýva hallux valgus) ako na ľavom. Druhý prst máte na pravej nohe napríklad s kurím okom, ale na ľavej nohe tomu tak nie je. Kurie oko vás trápi len medzi malíčkom a štvrtým prstom na ľavej nohe, nie však na pravej. Ide len o príklady rozdielov, ale toto sú rozdiely, na ktoré by ste mali upriamiť vašu pozornosť. Palce na nohách pravej i ľavej sú prstami, ktoré reprezentujú komunikáciu. Komunikáciu s ostatným okolným svetom. Prsty na pravom chodidle Druhý prst na pravom chodidle je prst reprezentujúci naše ego, ako sa vnímame my sami. Tretí prst na pravej nohe je silu našich činov, ako sa staviame k tomu, čo je nutné urobiť, akí silní sme navonok. Štvrtý prst na pravej nohe je o vzťahu k moci a povinnosti. Posledný piaty prst pravej nohy hovorí o vlastnom vnímaní našej duše. Prsty na ľavom chodidle Druhý prst hovorí o vzťahu k bytiu, existencii daného človeka na zemi. Tretí prst je o hnacej sile v živote, sile niečo vykonať. Štvrtý prst je takzvaný sociálny prst, hovorí o sociálnom cítení. Nuž a posledný malíček na ľavej nohe je prst hovoriaci o dôvere (sebadôvere a dôvere k iným ľuďom) a aj prst zodpovedný za vnímanie erotiky v živote. Kurie oko a nepekné nechty nie sú len estetický problém Tam, kde má dotyčný problém, či už drápovito alebo kladivkovito zahnutý prst, kurie oko, alebo hoc len otlak (začervenanie pri obutí, ktoré sa stratí po vyzutí) môžeme identifikovať nielen samotný ortopedický problém, či poruchu biomechaniky chôdze, ale aj samotný hlbší problém vzťahu ku konkrétnej sfére vnímania svojho života. Pre hodnotenie nôh je tiež dôležité aký veľký a akú formu má necht, na tom ktorom prste. Ak je necht veľký a celistvý, majiteľ je sebaistý, nie ľahko ho presvedčíte. Fyziologicky má necht opornú funkciu, čím menšie a deformovanejšie nechty, tým horšie je možné daný prst použiť pri chôdzi a chôdza je tak únavnejšia. 3 základné poruchy chodidiel Vrodené deformácie, fyziologické odlišnosti a chybné zaťaženie, ktoré je spôsobené podmienenou chronickou nesprávnou záťažou. Základné pravidlo porúch postavenia chodidiel je, že genetické predpoklady sú jednou tretinou problému, avšak dve tretiny sú o tom čo s genetickými predpokladmi urobíme. Či ich podporíme alebo budeme bojovať proti rozvoju geneticky daných deformácií. Kosti, väzy a svaly sa prispôsobujú reálnej záťaži. Reálna záťaž môže byť zmenená a tým môžeme teda úspešne ovplyvniť rozvoj alebo výrazné spomalenie poruchy na chodidlách.

 

Ploché nohy, čiže chodidlá, ktorých oblúk je veľmi nízky alebo dokonca žiaden symbolizuje neúspešné hľadanie opory v živote. Hľadenie opory a plochá noha sa vzájomne dopĺňajú, sú príčinou i následkom súčasne. Noha je nestabilná. Aby sa stabilita zvýšila je možné, aby sa chodidlo ďalej vyvíjalo dvoma smermi. A to, že sa môže pevne drápovito zachytiť alebo zvesiť svoju opornú plochu. Nedeje sa tak aj v živote? Buď v živote reagujeme napätím (čiže drápovito) alebo odovzdaním sa okolnostiam, ktoré sa vám v živote dejú (plochá noha). Plochonožie znamená nenaplnenú potrebu kontaktu so zemou, stabilita života je nesprávna a istoty v živote daného človeka akoby neexistovali.Vbočené nohy – päty sú mimo svojej osi. A slovo „mimo“ je tu najdôležitejšie. Sme mimo vlastný základ aj v živote.Vysoký priehlavok (nesprávne nazývaný vysoký nárt) predstavuje nesprávny „hromozvod“. Napätie v živote sa hromadí v človeku a nie je správne odvádzané. V preklade to znamená, že hľadáme stabilitu v pevnom držaní sa zeme. Takýto človek sa má za úlohu naučiť sa dôverovať zemi, po ktorej chodí.Priečne plochá noha nám ukazuje skrytú mäkkosť za vonkajšou prísnosťou voči sebe samému. Úlohou tohto človeka je spoznať hranice svojej záťaže, robte malé kroky na miesto veľkých skokov. • Problémy s palcom – hallux valgus, ide o často bolestivú poruchu v dôsledku preťaženia kĺbu, ktorý sa následne deformuje, prenesene do života, pokrok je spojený s veľkým odporom a námahou. Neberte si na plecia príliš povinností a naučte sa hovoriť nie. Nepreťažujte sa. • Drápovité prsty znamenajú na trvaní sa pevne držať a zachytiť. Drápovité prsty sú však veľmi často zdvihnuté do hora, čiže siahajú do prázdna a teda zvierajú len a len vzduch. Kto chce niečo chytiť musí však najskôr pustiť to, čo drží.Zarastený palec. Palec v reflexnej terapii predstavuje hlavu. Často sa stáva, že pri ošetrení zarastených nechtov na palcoch, si ľudia začnú riešiť problémy, ktoré ich sužovali dlho v živote. Hlava sa rozhodla riešiť a telo sa postupne lieči. Muži, ktorí trpia na zarastené nechty na palcoch a dlhodobo problém neriešia alebo ho riešia pre nich nesprávnou cestou, často opisujú, že si ako muži už neveria. Majú podkopanú sebadôveru. V momente, keď nájdu riešenie na svoj zarastený necht na palci, ich sebavedomie postupne rastie. Je veľmi zaujímavé pozorovať tieto zmeny. A to nielen u mužov, ale rovnako táto paralela platí aj pre ženy. Preto, využite včas profesionálnu pomoc.

 

Viete chodiť? Pocity hanby a nevedomosť sú najčastejšími príčinami toho, že sa začneme o nohy starať až keď je neskoro. Preto vnímajte svoje nohy a reagujte na zmeny už na začiatku. Navštevujte odborníkov – podológov, fyzioterapeutov, lekárov včas. Čím skôr budete problémy s nohami riešiť, tým menšie deformity bude nutné riešiť. Nacvičujte správne sedenie, vstávanie z postele, či správny postoj a potom aj chôdzu. Ľudia nevedia správne stáť, o chôdzi nehovoriac. Keď prichádzajú na vyšetrenie, obyčajne sa pýtajú, či si myslím, že nevedia chodiť. Keď odpoviem, že nie, vždy mi odpovedia: „a ako som sem asi prišiel?“. Naporúdzi je tu veľa odpovedí, ale najúčinnejšia je: „áno prišli ste, ale máte toľko náhradných a pomocných pohybov, že pri dlhšej chôdzi ste rýchlo unavený a o bolesti nôh, či chrbta nehovoriac“. Nohy nás nosia celý život. Vlastné nohy sú vlastné nohy. Náhradné už nikdy nebudú také dobré. Podporujte správny vývoja a stav vašich chodidiel, porastiete aj ako človek. text_ Milada Nádašiová – podologička a školiteľka Centra pedikúry a prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti