Krčná chrbtica je veľmi namáhanou a pohyblivou časťou nášho tela. Celý deň je v pohybe a navyše ju často pri každodenných činnostiach nerovnomerne zaťažujeme. Na bolesti krčnej chrbtice negatívne vplýva napríklad strnulá pozícia pri práci s počítačom, nesymetrické umiestnenie pracovného stola, pričom pozeráme viac na jednu či druhú stranu, ale aj poloha pri spánku, kedy máme hlavu otočenú vpravo alebo vľavo. Práve cvičenie nám môže pomôcť dostať našu krčnú chrbticu do rovnováhy. Možno tak predídeme nielen bolesti v oblasti krku, ale i mnohým ďalším bolestiam a problémom, ktoré súvisia s nedostatočným okysličením v celej hornej časti tela, hlavy či rúk. Pri samotnom cvičení jogových pozícií sa krčná chrbtica zapája a stabilizuje prirodzene smerovaním pohľadov na koncentračné body. Ak cvičíte jogu pravidelne, automaticky posilňujete a aktivujete aj krčnú chrbticu. Ak si však potrebujete dopriať rýchlejšie a cielenejšie uvoľnenie za pár minút, tu je zopár cvikov. Pri cvikoch, orientovaných na krčnú chrbticu, sa posaďte do pohodlného sedu, tak, aby bola celá chrbtica vystretá. Na chvíľu zavrite oči a vnímajte pocity v celej chrbtici a dych. Každý pohyb vykonávajte jemne a v rytme dychu. Ak pocítite v niektorých miestach pri cvičení napätie, skúste tam nasmerovať dýchanie a tým miesto uvoľniť.

 

Predklon a záklon

S výdychom spustite bradu nadol smerom k hrudníku a jemne potiahnite ramená smerom dole a lopatky jemne do strán. Vnímajte pocity z natiahnutia a pozorujte, či cítite niekde väčšie či menšie napätie. S nádychom potiahnite bradu jemne dohora a očami sledujte špičku nosa, aby ste predišli zalomeniu krku v záklone. Opäť stiahnite ramená jemne dole, aby ste uvoľnili prípadne napätie z ramien. V každej polohe najprv zostaňte na pár dychov a potom pohyby opakujte v rytme svojho dychu niekoľko krát.

 

Otáčanie a úklon do strany

V sede natiahnite krk do výšky, akoby ste chceli zatlačiť temeno hlavy dohora. S výdychom potom otočte hlavu doprava, pričom ľavé rameno ťahajte jemne dole a dozadu. Na zintenzívnenie natiahnutia môžete natiahnuť celú ľavú ruku tak, akoby ste dlaňou niečo do strany odtláčali. Vnímajte pocity a pozorujte či cítite niekde napätie. S nádychom vráťte hlavu na stred a strany vymeňte. V každej polohe najprv zostaňte na pár dychov a potom pohyby opakujte v rytme svojho dychu niekoľko krát.

 

Vysúvanie a zasúvanie

V sede skúste nechať celé telo a ramená úplne stabilné a len jemne vysuňte bradu a hlavu dopredu a potom naopak vysuňte bradu dozadu, pričom skúste neohnúť krk smerom dole dopredu. (Predstavte si akoby ste vysúvali zásuvku.) Tento pohyb môžete skúsiť i do strán. Ak potrebujete, skontrolujte stabilitu tela v zrkadle.

 

Krúženie

S nádychom vytiahnite krčnú chrbticu a s výdychom ukloňte hlavu doprava a poloblúčikom smerujte bradou cez stred hrudníka doľava. Nadýchnite sa a poloblúčik zopakujte rovnako zľava doprava. Ak vám nerobí problém záklon, pridajte s nádychom aj krúženie poloblúčikom dozadu oboma smermi. Nenechajte však hlavu úplne padnúť vzad, ale pohyb veďte pomaly, sledujte špičku nosa a ramená ťahajte smerom dole. text_ Katarína Belanová