Určite ste sa už niekedy stretli s pojmom karma. Karma je, jednoducho povedané, vesmírny zákon akcie a reakcie. Každá myšlienka, slovo alebo čin vytvorí energiu, ktorá sa k nám v budúcnosti vráti. Zhrnuté a podčiarknuté – karmu si teda vyrábame my sami. Karmické čistenie predstavuje dlhodobý proces, ktorý nás sprevádza počas všetkých našich životov. Je to vlastne spôsob, ktorým sa človek učí vážiť si to dobré v ľuďoch, pretože ak sami nečiníme zlo, je nám dopriate žiť životom plným lásky a porozumenia. Pokiaľ máte práve obdobie, že sa vám zrkadlia vaše negatívne skutky z minulosti, prípadne z minulých inkarnácií, nemusíte sa toho ľakať. Všetci tu žijeme v takzvanej dualite, čo predstavuje zmiešaný svet dobra a zla, a preto je úplne prirodzené, že človek na získanie životných skúseností, potrebuje pracovať aj s negatívnymi energiami. Čistenie karmy je dôležité nielen pre samotného jednotlivca, ale najmä z globálneho pohľadu našej Zeme. Človek, očistený od karmy, totiž energicky vibruje na vyššej úrovni. Potom aj celá naša planéta dosahuje vibráciu priemernej vibrácie ľudstva.

 

Akcia a reakcia

Karmická očista však nie je len náhodný proces, predchádza mu silné poznanie a následné prijatie tohto poznania. Ľudia sa postupne učia žiť s vedomím, že každá ich akcia vyvoláva svoju reakciu, čo práve odzrkadľuje karmický zákon. Človek je posudzovaný na základe všetkých svojich životov a postupne sa mu všetky jeho skutky zobrazujú v procese nastavenom ako zrkadlo, kde do hry vstupujú všetci ľudia, ktorých na svojej životnej ceste stretáva. Takže, ak máte pocit, že sa vám dejú len samé zlé veci, musíte ich precítiť, zistiť príčinu vzniku a hlavne pochopiť čo vám to má všetko povedať, aby ste sa naučili ich zo svojho života eliminovať. Dobrá správa je, že existuje aj skratka, ktorú si môže vyskúšať úplne každý. Môžete sa tak sami na sebe presvedčiť, či sa vám okolnosti v živote pomaly nezlepšia.

 

Prijmime svoju časť príbehu

Takéto karmické čistenie nie sú len obyčajne vyslovené slová, je to prúdiaca energia s neskutočnou silou. Táto energia dokáže zastaviť naplnenie (v našom ponímaní odžitie) karmického procesu už len tým, že si človek uvedomí, v čom pochybil. Je to veľmi jednoduché. Stačí sa zamerať na všetky okolnosti, kedy sa človek cítil nekomfortne, kedy prežíval bolesť, alebo inú formu nešťastia. Postupným skúmaním, akoby nastavením zrkadla, si musí uvedomiť, že aj on stál v rovnakej pozícii, len na opačnej strane a takýto zážitok v minulosti, v niektorom zo svojich životov už zažil z pozície toho, kto negatívnu situáciu spustil. Ak to potom dokáže pomenovať a prijať túto informáciu, že aj on sa prejavil nasledovným – negatívnym spôsobom, je mu umožnené neopakovať tieto náhodné stavy nešťastia stále dookola. Človek sa môže stať lepším aj na základe vedomého spracovania vecí a akonáhle sa mu jeho pozitívnym prístupom zdvihne vibrácia, nebude už priťahovať negatívne situácie, pretože ich bude mať už vnútorne vyriešené. Je však dôležité pristupovať k čisteniu karmy naozaj vedome, aby sa problém dokázal rozoznať dopodrobna a aby sa v mysli človeka o ňom zachovala myšlienková stopa. Táto stopa potom v neskoršom živote, respektíve v životoch, pôsobí ako stopka v prípade, kedy sa človek bude chcieť dopustiť podobného prečinu.

 

Ako odhaliť karmické spôsoby života?

Všetky karmické spôsoby života nie je možné vymenovať, preto sa človeku zjavujú postupne v hierarchii v akej sa musia čistiť. Závisí to od intenzity bolesti, ktorá je s nimi úzko spojená. Pre každého človeka vyvstáva do popredia niečo iné. Pravidlom sa však stáva, že najviac zla sa napáchalo na najbližších ľuďoch, teda na úrovni partnerstva a zároveň vo vzťahu rodič – dieťa, alebo obrátene dieťa – rodič. Skúmajte, čo vám škodí, čo vás bolí, čo vás rozrušuje, pretože to je ten najlepší indikátor v procese čistenia. Ten jednoznačne určuje, kde treba začať.

 

Proces čistenia

Niekoľko dobrých tipov na navigáciu prostredníctvom čistiacich formuliek ma naučila česká liečiteľka a duchovná učiteľka Eva Puklová na svojich seminároch. V procese karmického čistenia môžeme využívať silu zdrojovej energie, kryštalickej energie a tiež čistenie kvantovým spôsobom, ktoré ide ako šíp cez všetky naše inkarnácie. Najväčšiu čistiacu silu však dosahuje ich vzájomné spojenie – to je sila zdrojovej kryštalickej energie kvantovým spôsobom. Spúšťač “Zdrojovej energie” stačí pre zdrojovú a potom aj pre kvantovú energiu odblokovať len raz, a to platí už navždy. Znamená to, že použitie týchto čistiacich energií zostane pre vás permanentne odblokované. Zároveň treba spomenúť, že kryštalickú energiu už máme v sebe aktivovanú.

 

Formulka pre odblokovanie možnosti použitia zdrojovej energie:

 

„Ja som tá mocná prítomnosť božia vo mne a svojim srdcom a svetelným mozgom prijímam svetlo aj tmu svojej cesty. Svojou zdrojovou energiou transformujem všetky svoje bloky voči zdroju, zdrojovej energii a práci s ňou. Tieto bloky transformujem v celom rozsahu teraz.“ Nasleduje 7-krát hlboký nádych a výdych.

 

Formulka pre odblokovanie možnosti použitia kvantovej energie:

 

„Ja som tá mocná prítomnosť božia vo mne a svojim srdcom a svetelným mozgom prijímam svetlo aj tmu svojej cesty. Svojou zdrojovou energiou transformujem všetky svoje bloky voči kvantovej energii a práci s ňou. Tieto bloky transformujem v celom rozsahu teraz.“ Nasleduje 7-krát hlboký nádych a výdych.

 

Keď sme si sprístupnili možnosť použitia zdrojovej energie, pristúpme teraz k samotnému čisteniu. Nemyslite si prosím, že vyčistením problematickej karmickej oblasti daná skutočnosť úplne vymizne. Čistenie vás predovšetkým uvedie do takého stavu, kedy vám už táto situácia jednoducho nebude vadiť. Dá sa tu uviesť krátky príklad so susedmi, ktorí si púšťajú nahlas hudbu. Hudba môže znieť aj naďalej, ale vás sa to už nebude dotýkať. Vy už po čistení nebudete na tento fakt reagovať podráždene a najmä neznížite si tým kvalitu svojho života.

 

Zamerajte sa na akýkoľvek problém

Čistiace formulky je možné aplikovať na akýkoľvek konkrétny problém zo života. Nasledujúca formulka je určená už pre viacnásobné používanie "zdrojovej energie" na transformovanie akejkoľvek nelásky vo vami zvolenom karmickom spôsobe života. Keďže základnou energiou na zemi je láska, všetko ostatné považujeme za nelásku.

 

Formulka pre čistenie karmického spôsobu života:

 

„Ja som tá mocná prítomnosť božia vo mne a svojou zdrojovou energiou transformujem všetku svoju nelásku v karmickom spôsobe života, kedy som ja ako rodič svoje deti neustále kritizoval. Toto transformujem zdrojovou kryštalickou energiou kvantovým spôsobom v celom rozsahu teraz.“ Nasleduje 7-krát hlboký nádych a výdych.

 

Vyššie uvedená formulka slúži ako príklad na riešenie problému, kedy vás vaši rodičia neustále kritizujú a vy z toho potom máte negatívne pocity. Formulku spolu s dýchaním je dobré urobiť tak 3-4 krát, podľa intenzity daného problému. Samozrejme, že dopĺňanie konkrétnych tém vo formulke, je len a len na vás. Môžeme si čistiť naraz dokonca celé problematické oblasti, v ktorých sme boli aktérom, alebo obeťou. Vtedy doplníme namiesto konkrétnej témy celý okruh problému, ako napríklad: vo vzťahoch dieťa – rodič, či rodič – dieťa, z oblasti partnerstva, či príbuzenských vzťahov, ktoré bývajú veľmi úzko spojené aj s majetkom. Môžeme čistiť aj karmické spôsoby života vo vzťahu k súrodencom, kolegom, podriadeným, nadriadeným, susedom, priateľom, ale aj napríklad karmické spôsoby života žitia nelásky, či karmické spôsoby života spojené s krádežami, peniazmi, podvodmi a mnohé ďalšie... Veľmi podobným spôsobom si môžeme dať do poriadku aj karmický vzťah voči konkrétnej osobe. Prekvapujúco si môžeme vyčistiť aj naše bloky, fóbie, prekliatia, urieknutia, prísahy a sľuby i prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Formulky na čistenie karmy sú len nápomocné, nie striktne dané. Nič sa nestane, ak si tieto vety prispôsobíte podľa seba. Základom však zostáva, aby ste sa v závere 7-krát poriadne nadýchli a vydýchli, a tak prijali do seba energiu zdroja, ktorou vaše bytie posilní zámer samotného čistenia.

 

text_ tanita