Keď ráno vstaneme s pochmúrnou náladou, nestihneme si doma vypiť obľúbenú kávu alebo ovocnú šťavu, cestou do práce zažijeme nepríjemnosti, napríklad v podobe zápchy na ceste s hodinovým meškaním, intuitívne sa snažíme vylepšiť svoje náladové skóre. Stačí úsmev na niekoho milého v našej blízkosti, zachytenie pohľadu zaujímavého muža, či ženy alebo čokoľvek iné s pozitívnym nábojom pri stretnutiach s inými ľuďmi. Automaticky prijímame a vysielame signály druhému pohlaviu, robíme prirodzene to, čo nás v danej chvíli poteší, nabudí , zlepší našu náladu a zdvihne sebavedomie. Áno, táto nevinná hra  je flirtovanie.
 

Flirtujeme všetci

Primárne flirtovanie používame všetci, neuvedomujúc si ho. V rámci neverbálnej komunikácie ide o držanie tela, pohyby rúk, výraz tváre, úsmev, pohľad... Tým najdôležitejším posolstvom takejto komunikácie je záujem o druhého človeka. Takto mu hovoríme, že nás v tejto chvíli zaujíma viac, ako ktokoľvek iný. Primárna úroveň flirtovania je spontánna, neplánovaná a  má podobné prejavy u všetkých ľudí.

Vyššia úroveň flirtovania je najmä hra, v ktorej sú niektorí úspešní viac, iní menej, ale sú aj ľudia, ktorí sa do tejto hry nezapájajú vôbec. Ako ďaleko môže partner zájsť, si určuje každý sám. Pri sekundárnom flirtovaní vyjadrujú prejavy záujmu buď sexuálnu túžbu, alebo len chuť po príjemnom rozptýlení. Naďalej zostáva najdôležitejšou reč tela s umením zachytiť signály, výzvy a adekvátne na ne odpovedať. Všetko sa odohráva len na úrovni náznakov a sotva tušených možností, stimulujeme svet fantázie  a tak si testujeme svoju hodnotu a atraktivitu. Pôvabom flirtovania  sú iba náznaky možností, pocit záujmu a vedomie, že by sme mohli. To zdvíha naše sebavedomie. Široké pole sa pre flirtovanie otvára najmä vo chvíľach voľna, v prostredí, do ktorého sa nebudeme vracať, kde nikoho nepoznáme, najmä na dovolenkách, kurzoch, večierkoch, v baroch. 

Pre neškodný flirt či  koketovanie sú dôležité tri objektívne pravidlá. Udržiavajú flirt stále v rovine hry ... Flirt je rýchly, presný a účinný.

 

Pravidlá neškodného flirtu

TU A TERAZ 

Toto je prvým pravidlom flirtu. Flirt má svoje ohraničenie v prostredí a čase, nepokračuje ďalej. Nesieme si ho so sebou len ako príjemnú spomienku.

LOAJALITA VOČI PARTNEROVI 

Druhé pravidlo sa týka zadaných. Jeho podstatou je nerobiť nič, čo by súčasného partnera trápilo, bolelo alebo ohrozilo vzťah. Základom je ukončiť flirt bez hlbších vzájomných kontaktov. Dôležité je nezdôverovať sa s tým partnerovi, tobôž nie flirtovať pred ním.

REŠPEKTOVANIE HRANÍC

Tretie pravidlo  zahŕňa rešpekt  oboch flirtujúcich  partnerov  voči sebe. Rešpektovať hranice, za ktoré už druhý nechce alebo nemôže ísť. Napríklad, rozísť sa po dvoch intenzívnych minútach pozerania do očí a úsmevov bez pocitu ujmy.

 

Flirt, zaľúbenosť a nevera

Samozrejme, že flirt môže byť aj predohrou v už trvajúcom vzťahu, môže byť začiatkom nového vzťahu, ale taktiež môže spôsobiť neistotu vo fungujúcom vzťahu či jeho rozpad. Hranica medzi flirtom a zaľúbenosťou na jednej strane a flirtom a neverou na strane druhej je veľmi krehká. Flirt je vec intuície, pocitov, nálady, sexepílu, sebavedomia. Na žiadnu z týchto zložiek by sme nemali zabúdať pri otváraní hry koketovania. Ak je jedna z nich oslabená, môžeme zažiť sklamanie v podobe odmietnutia, zneužitia, výčitiek svedomia, pokorenia, nevery. 

Úlohou flirtu je najmä  zlepšiť nám náladu, posilniť naše ego. Okrem toho sú známe aj jeho liečebné účinky, ako odstránenie pocitu osamotenia, zmiernenie únavy, posilnenie činnosti srdca, pôsobí tiež  proti depresívnym náladám.

Je známe, že dve tretiny z pokusov o nadviazanie kontaktu iniciujú ženy, najmä pre ich lepšiu schopnosť verbálnej a neverbálnej cielenej komunikácie. 

 

Viete úspešne flirtovať?

ZAHĽAĎTE SA

Najdôležitejšou súčasťou neverbálnej komunikácie je reč očí, signály vysielané očami sú základom každej komunikácie. Nedajú sa  vedome kontrolovať a podvedome na ne  odpovedáme. Ak vidíme niečo, čo sa nám zdá príťažlivé alebo zaujímavé, zornice očí sa nám rozšíria a zväčšia, ak zaregistrujeme nebezpečenstvo, nepriateľstvo, naopak sa zúžia a zmenšia. Toto vysielanie očných kontaktov zasahuje aj druhú stranu a pravdepodobne bude reagovať rovnakým spôsobom na náš signál, teda záujmom v prípade rozšírených zreničiek. Nevhodné pri očnom kontakte je dlhodobé fixovanie pohľadu do očí alebo uhýbanie pohľadom. Oboje vyvoláva ochladnutie na strane nášho záujmu. 

POČÚVAJTE A LICHOŤTE

Reč tela zohráva pri flirtovaní významnú rolu. K príťažlivému človeku sa obraciame celým telom, približujeme sa  k nemu, zvýrazňujeme svoju gestikuláciu. Taktiež  náš tón hlasu, tempo reči, smiech, pritakávanie bývajú súčasťou flirtovania. Vždy sa snažíme na druhého urobiť dobrý dojem, získať si ho. Neposlednou súčasťou flirtovania je pozorné počúvanie, znamená pre „rozprávajúceho“  výrazný prejav záujmu. Veľkým čarodejníkom sú samozrejme lichôtky, nikdy ich nie je dosť. Ľahko si nimi kohokoľvek získate, pretože podporujú sebavedomie.

USMIEVAJTE SA

Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi. Určite vyvolá bezprostredné sympatie a pocit blízkosti s niekým, kto sa vám páči. Pohľad očí a úsmev sú prvými signálmi, ktoré sa dajú v rámci flirtovania zachytiť. Veľa prezrádzajú aj o vás samých, vašich sympatiách voči partnerovi  a otvorenosti. Váš úsmev vyvolá s najväčšou pravdepodobnosťou aj úsmev na opačnej strane a dvere vzájomného približovania sú otvorené...

 

Áno, či nie?

Je flirtovanie správne, morálne, prospešné, či nebezpečné? Flirtovanie má často negatívny prívlastok. Tak, či onak, flirtuje podvedome väčšina z nás, je to prirodzený prejav našej sexuality a mužsko-ženskej príťažlivosti. Flirtovanie môže byť naozaj neškodné a osviežujúce – povzbudzujúce náladu, podporujúce naše dobré stránky a sebavedomie. Nie všetci ovládame umenie flirtovania a nie všetci dodržiavame jeho pravidlá. Nevinné flirtovanie má jasné hranice. Avšak aj z nevinného flirtovania sa môžu vyvinúť hlbšie city. Netreba zabúdať na to, že každým flirtom sa otvárame novým možnostiam, ktoré môžu zamiešať karty v našom živote, najmä ak sme zadaní... Dôležité je vedieť, čo naozaj chceme. 

Čo sa týka samotného flirtovania, skúsme  si z jeho pestrej škály správania vziať za svoje aspoň dve veci. Pri kontaktoch k s inými ľuďmi sa skúsme viac usmievať  a naučme sa ľuďom pozerať do očí. Aspoň tým sympatickým  

Eva Hlístová