História sexuality siaha do ďalekej minulosti. Ako veľmi silná téma sa sexualita vždy objavovala v základných textoch mnohých duchovných a filozofických smerov. Čínske taoistické učenie rozoberá sexualitu do detailov. Už za vlády Žltého cisára, v 3. tisícročí pred naším letopočtom, vznikli v Číne tzv. vankúšové knihy, ktoré nechýbali v žiadnej domácnosti. Čínske učenie o zdraví a sexualite sa prakticky pretavilo do mnohých fyzických i mentálnych cvičení, zhrnutých aj v systéme taojogy. Využívanie sexuálnej energie v každodennom živote je neoceniteľné pre naše zdravie, vitalitu, mladosť a dlhovekosť, aj pre náš duchovný rast.

Sila sexuálnej energie

Každý už určite zažil tú mohutnú energiu alebo vášeň, ten magnetizmus, ktorý vás priťahuje k nejakej osobe. Sexuálna energia má obrovskú silu, dokáže mobilizovať mentálne aj fyzické sily človeka. Pod jej vplyvom vzniklo v histórii nejedno veľké umelecké dielo - monumentálne stavby, fascinujúce obrazy, podmanivá hudba či literárne skvosty inšpirované láskou a vášňou. Čo spôsobuje tú nenahraditeľnú silu? Tú neodolateľnú príťažlivosť medzi mužom a ženou? Ako každý magnetizmus, aj sila príťažlivosti a vášne je spôsobená dvomi opačnými pólmi, ktoré sa priťahujú. Plus a mínus, Jin a Jang. Sila  vznikajúca medzi nimi je sexuálna energia, vo východných textoch známa ako ťing čchi. Pojem čchi je pomerne známy a predstavuje energiu. Aby sme lepšie pochopili význam celého spojenia, musíme ísť teda hlbšie k slovu ťing. 

Esencia ťing

Toto slovo je jedným z najdôležitejších pojmov v taoizme, aj v čínskej tradičnej medicíne. V najširšom význame znamená základnú esenciu, substanciu, z ktorej sa formuje a tvorí vesmír. Symbolizuje zhmotnenie prvopočiatočnej energie do hmatateľných vecí. Všetko má svoju esenciu. Aj energia čchi má svoju základnú esenciu, ktorou je ťing. Ťing čchi je teda esenciálna energia. V súvislosti s človekom je esencia ťing považovaná za koreň jeho tela, za základnú látku, z ktorej sa formuje ľudský organizmus pri narodení. Toto je tzv. prenatálna esencia ťing, ktorá sa tiež nazýva esenciou obličiek. Je to esencia, ktorú sme zdedili po rodičoch. Je pre nás mimoriadne dôležitá po celý život. Jej dostatok alebo nedostatok sa môže prejavovať na fyzickej úrovni v rôznych stupňoch. 

Sexuálne techniky

Taoistické sexuálne techniky pomáhajú kultivovať a udržiavať základnú esenciu ťing prostredníctvom fyzických i mentálnych cvičení. Svoju sexuálnu energiu dokáže touto formou zveľaďovať a znásobovať každý človek sám. Pri párovom prežívaní a vhodnom vedení toku sexuálnej energie, je však účinok silnejší. Pre začiatok je dôležité uvedomiť si svoj potenciál, prúdiacu energiu v tele... neskôr s ňou treba dokázať pracovať, viesť ju rôznymi želanými smermi a napokon ju transformovať na životnú energiu. Aj keď to navonok môže vyzerať jednoducho, vyžaduje si to veľa tréningu a každodenného fyzického i mentálneho cvičenia. Ak sa však rozhodnete pre cestu rozvoja svojej sexuálnej energie, bude to mať vplyv nielen na vašu sexualitu, libido, na fyzické a mentálne prežívanie sexu, či na váš partnerský život, ale predovšetkým na vaše zdravie a vitalitu. Nezabúdajme totiž na to, že najdôležitejším cieľom taoistických cvičení je využiť obrovský potenciál sexuálnej energie na večnú mladosť, dlhovekosť a nesmrteľnosť. 

TAOIZMUS

Poznatky o taoistickom ponímaní sveta siahajú 5000 rokov dozadu. Taoizmus má korene v šamanizme a ich princípy sú spoločné najmä z pohľadu spirituality.

Taoizmus sa najviac rozvíjal na území dnešnej Číny a dodnes sa premieta do viacerých oblastí života – do tradičnej čínskej medicíny, bojových umení, energetických cvičení... Za tisíce rokov vývoja taoistickej filozofie sa zaznamenalo obrovské množstvo poznatkov, vychádzajúcich z pozorovania prírody, tela a mysle človeka, hviezd a planét. Vznikali encyklopédie, kánony a rozsiahle alchymistické diela, ktoré sú dnes zdrojom jedinečných informácií o ľudskom tele, ale aj filozofických princípov – Kniha premien I-ťing,  teória Jinu a Jangu, cyklus piatich elementov, teória o ôsmich silách, princíp transformácie sexuálnej energie... 

LAO-C´

Za otca taoizmu sa považuje čínsky majster Lao-c´, autor základného kánonického textu Tao-te-ťing – O Tao a cnosti. Jedna z najvznešenejších kníh svetovej literatúry je súborom jeho filozofických myšlienok a vyjadrením viery. Lao-c´ sa vo svojej filozofii usiluje o to, čo je charakteristickým znakom celého čínskeho myslenia, o pravý stred.

SEXUÁLNA ENERGIA

Taoisti už oddávna využívajú obrovskú tvorivú sexuálnu energiu vo svoj prospech. Keď totiž sexuálnu energiu nevyužijeme, jednoducho sa sama spotrebuje, unikne alebo stuhne. Za účelom dlhovekosti a zdravia preto vyvinuli techniky na uchovanie a transformáciu sexuálnej energie.

Július Masarovič

www.taojoga.sk