Ak dnes niekto v západnej kultúre počuje slovo Tantra, väčšinou si pomyslí, že je to nejaký iný, kultivovanejší alebo meditatívnejší spôsob sexu, ktorý spôsobuje lepší zážitok a intenzívnejšie prežívanie orgazmov. To je síce časť pravdy, ale vôbec nie podstata Tantry. 

Je to podobné ako s jogou – bežný človek ju považuje za cvičenia nejakých polôh, spôsobov dýchania, relaxácií a meditácií, ktoré majú blahodarný účinok na zdravie a psychiku. To je tiež pravda, ale nie podstata jogy. Obe tieto učenia alebo spôsoby života pochádzajú zo starej Indie, Kašmíru a Himalájskych oblastí a ich hlavným zmyslom je duchovno a mystika. Tantra je pravdepodobne ešte staršia a joga prevzala mnohé prvky z nej. Napríklad celé učenie o jemnom tele, v ktorom sú dráhy (nádis) a centrá (čakry) životnej energie a vedomia, o hadej sile (kundalini šakti v spodnom centre), spájanej so sexuálnou energiou, o duchovnom absolútnom Vedomí (Šiva), prejavovanom v najvyššom centre vedomia a energie nad hlavou, spojenom s kozmickým Vedomím. To sú priamo prvky Tantry, ktoré sa dajú nájsť v základných indických textoch o joge (Hatha joga Pradipiká, Šiva Samhita, Gheranda Samhita, atď). Nájdete tam napríklad aj používanie Jantier (meditačné obrazce) a Mantier (hlásky ako zvukové vibrácie). 

Joga a Tantra

Význam samotného slova joga je spojenie, zapojenie, v zmysle obnovenia spojenia individuálneho vedomia človeka s pôvodným vesmírnym Vedomím a Životom, z ktorého pochádza. Samotné fyzické, dýchacie cvičenia a meditácie sú nástrojom na očistenie, zharmonizovanie a zjemnenie životných energií a vedomia a prípravou na obnovenie základného spojenia a jeho vedomého prežívania.

A ako je to s pojmom Tantra? Toto slovo má viac možných významov aj interpretácií – avšak podobných z hlbšieho pohľadu. Aj samotní Indovia interpretujú slovo tantra viacerými spôsobmi. Jedným jeho významom je pradivo, tkanina, vlákno, kontinuita, alebo jadro, podstata. To je možné interpretovať v zmysle hlavných pojmov Tantry tak, že podstata vesmíru je božské absolútne Vedomie Šiva, ktorého tvorivou oživujúcou energiou je bohyňa Šakti. Ich neustálym extatickým milostným spojením sú tvorené všetky veci, bytosti a stvorenia, akoby v božskom tanci nepretržitej pulzujúcej energie. Sú akoby utkané z jednej sily a vedomia v mnohorakých formách a podobách, sú rôznymi "podobami jednej Šakti". Tantrik ich v meditácii spoznáva a prežíva ako súčasť seba v jednote – existujúce v nestvorenom vedomí Šivu. Už v tomto ponímaní je sexuálne sfarbenie, ale ak sa pozrieme na základné princípy života, nie je to neopodstatnené. Človek vzniká zo sexuálnej a milostnej túžby rodičov, je "utkaný" z pohlavných buniek a v pohlavných orgánoch. Prichádza na svet "posvätnou bránou", ktorú tantra nazýva Jóni (vagína). 

Podľa tantrického učenia je duša človeka po smrti znova vťahovaná do tohto sveta silou ženského lona a svojich sklonov voči nemu. Aj počas života vplýva sexuálna energia na vitalitu, emocionálne pozadie, tvorivé pohnútky a rôzne životné motivácie. To všetko Tantra vyjadrila vo svojej základnej predstave spojenia Šivu a Šakti, v spojení lásky a rozkoše, v tanci tvorenia svetov. Tento zásadný moment sa potom v Tantre prejavuje aj v praktických meditačných metódach, kde sa "pracuje" so sexuálnou energiou na rôznych úrovniach jej prejavu, od živočíšnej cez emocionálnu a mentálnu až po duchovnú. Lebo živé svetlo čistého vedomia obsahuje tú istú silu vo svojej najčistejšej a najpôvodnejšej podobe. 

Dosiahnutie rozšíreného vedomia

Ďalším významom slova Tantra je spojenie koreňov sanskritských slov "tan" – rozšíriť roztiahnuť a "trayaté" – oslobodiť, ochraňovať, čistiť. Toto je v Tantre myslené ako cesta, metóda rozšírenia a oslobodenia vedomia a životnej sily. Prekročenie hraníc vlastného tela a predstavy oddeleného ega, dosiahnutie otvoreného rozšíreného vedomia a prežívania jednoty života a jeho Zdroja. Práve na to slúžia všetky praktické metódy, rituály, cvičenia, meditácie, mantry a jantry. Okrem iného, aj meditácia v sexuálnom spojení muža a ženy rozvíjanom duchovným spôsobom.

Individuálne cvičenia

V podstate má každý človek v sebe obe polarity, mužskú aj ženskú. Preto môže cvičiť niektoré metódy sám, iné v spojení muž – žena. Tie, ktoré sa dajú cvičiť osamote sú zahrnuté napríklad v niektorých typoch jogy. Na tom je postavená už samotná ha-tha joga. Ha zamená slnko a Tha mesiac, v energetickom tele sú známe dráhy "ida" a "pingala" – mesačná ženská a slnečná mužská, prostredníctvom ktorých sa cvičia vizualizácie a dýchania. Idú od nosných dierok cez mozog a dole popri chrbtici až po bod medzi pohlavím a konečníkom, slnečná sprava a mesačná zľava. Dýchacie cvičenia majú za cieľ najprv očistiť tieto dráhy a uvoľniť v nich prúdenie síl, potom vyvážiť mužskú a ženskú polaritu, a nakoniec ich spojiť v strednom kanáli, ktorý sa nachádza v chrbtici a aktivizuje sa pri meditácii. Ak v týchto dvoch dráhach energie voľne prúdia, človek intenzívne vníma zmyslový svet, rôzne pocity hnutia a prejavy mysle, ak už energia mysle vstupuje do strednej dráhy, vnem zmyslov ustáva, myseľ sa stišuje a vníma sa jej živá podstata. Aj v tomto je ukrytá symbolika, že spojením a vyvážením mužskej a ženskej polarity nastáva prebudenie a osvietenie. 

Tento proces sa zrkadlí aj v kundalini-joge ponímaním, že na spodnej strane hlavného energetického kanála jemného tela je ženský pól, hadia sila, podstata tvorivej oživujúcej sily vesmíru (Šakti), a na hornej strane je mužský pól, podstata živého vesmírneho vedomia (Šiva). Dýchaním, vizualizáciou (jantra), použitím vibrácie hlások (mantra) a smerovaním pozornosti vedomia sa prebúdza "spodná" sila (kundalini šakti), vedie cez centrá energie k "hornej", s ktorou sa spojí, čím nastáva prebudenie vedomia, osvietenie, zmenený stav vedomia, prežívanie jednoty s vesmírnym životom. Tu vidíme opäť symboliku spojenia ženy a muža jemnou podstatou sexuálnej energie, ktoré vyvoláva zmenený stav vedomia a prežívania. Toto je práve ten kľúčový princíp, pochádzajúci z učenia Tantry. 

Tantra v partnerskom spojení

Podobné princípy sa používajú aj pri meditácii v sexuálnom spojení, teda vo dvojici (prípadne v skupine). Tu je muž považovaný za vtelenie Šivu, žena za vtelenie Šakti a obaja v sebe tieto božské podstaty uctievajú. Vykonávajú rituál, prejavujú si úctu a lásku, vnímajú a prebúdzajú v sebe jemné energie rozkoše a lásky. Rozdiel medzi tantrickým a bežným sexom je v tej posvätnosti rituálu, vo vzájomnom vnímaní božskej podstaty, v prejavovaní nesebeckej lásky, v meditatívnom spôsobe splynutia, v zameriavaní pozornosti na ženskú božskú tvorivú silu a mužské svetlo vedomia, v oslobodení sa od túžby, manipulácie a mysle ega, vo voľne sa rozbiehajúcom prúdení orgazmu, v jeho meditatívnom vnímaní bez zasahovania a bez konečného vybitia energie. 

Takým prístupom sa energia orgazmu prehlbuje a prenáša do celého fyzického aj energetického tela, mieša sa v dvojici navzájom, prebúdza centrá energie a vedomia (čakry) a vyvoláva akoby tranz, zmenený stav vedomia, v ktorom sa prestáva vnímať čas a priestor, myseľ a dych sa spontánne stišujú a partneri extaticky prežívajú vesmírnu jednotu života, presahujúcu ich telá aj duše. Práve v tomto spočíva podstata Tantry – v rozšírení a oslobodení vedomia a vnútorných síl, v prežívaní milostného spojenia Šivu a Šakti v extatickom tanci vesmírnej tvorby a prepojenia všetkého so všetkým...

Oto Hromník