• JA verzus JA

    Kto vlastne je – to naše „JA“? Opýtali ste sa niekedy sami seba, kto vlastne som? Kto je v mojom vnútri? Poznám vôbec toho človeka, ktorému dávam každý deň najesť?
  • ZRKADLO

    Najdôležitejšie zo všetkého je spoznať samého seba, až potom môžete a dokážete riešiť všetko ostatné, čo pochádza zvonku.
  • EGO

    „Príčinou všetkého nešťastia a zla na svete je egoizmus. Vieme o tom, a predsa nám to nebráni v pestovaní vlastného egoizmu.“ E. Hemingway
300x600