• PARTNERSKÉ KRÍZY

    Partnerské krízy majú rôzne podoby, intenzitu aj časové trvanie. Niektoré z nich pomôžu vybudovať pevnejší a rovnocennejší vzťah, niektoré sa cyklicky dlhodobo opakujú so vzájomným zraňovaním a niektoré skončia rozchodom partnerov.
300x600