Áno, je to nemožné. Meditácia je absolútne mimo mysle. Kde končí myseľ, tam začína meditácia. My však existujeme vo svete mysle. Všetko, čo v živote dosahujeme, sa deje prostredníctvom mysle. Meditáciu však nemožno dosiahnuť, tá proste je. Je to naša najvnútornejšia podstata, naše bytie. 

Myseľ neustále rozpráva. Ak na jediný okamih dokážete zastaviť vnútorný rozhovor, zažijete záblesk meditácie. Stav bez mysle.

Ani si to neuvedomujeme, ale podvedome stále hľadáme stavy na zastavenie svojej mysle. Je vyčerpávajúce neustále na niečo myslieť. Strácame tým veľké množstvo energie a nepoznáme spôsob, ako ju reálne nahradiť.  Práve preto hľadáme prostriedky, vďaka ktorým môžeme „vypnúť hlavu“.  Alkohol, drogy, či rôzne iné závislosti (a že ich je viac ako dosť). Tešíme sa na to, ako na pár hodín „vypneme“, aj keď veľmi dobre vieme, ako veľmi tým škodíme svojmu telu. Fenoménom poslednej doby je určite televízia. Máme pocit, že relaxujeme a pritom iba opäť prijímame neskutočné množstvo informácií, ktoré k svojmu bytiu absolútne nepotrebujeme. Naše bytie je unavené, pretože ho neustále niečím zamestnávame. 

Meditácia resp. meditačné techniky  sú len cestou. Meditácia je totiž stav bytia. Počas nej vám nikto nehovorí, čo máte alebo nemáte robiť. Iba buďte. To je všetko.  

V princípe ide o to, aby sa nám opäť podarilo naštartovať pravú hemisféru. Mozog sa skladá z dvoch hemisfér. Napriek tomu, že fungujú spoločne, jedna strana trpí čím ďalej, tým viac. Ľavá hemisféra je mechanická, absolútne netvorivá. Potrebuje informácie na to, aby dokázala existovať. Nachádza sa v nej aj explicitná pamäť, ktorá do roku a pol nie je ani len vyvinutá. Preto si len ťažko spomeniete na čokoľvek spred tohto obdobia. Napriek tomu – žijete. Ešte stále v tej krásnej čistote a nevedomosti. Implicitná pamäť – t. j. emocionálna pamäť je stále prítomná a už v tom období vás tvaruje, aj keď si to neuvedomujete, deje sa to. Nachádza sa v pravej hemisfére, ktorá je tvorivá.  Pravá hemisféra má cit pre krásu, lásku, originalitu, prosto iracionalitu. Rodič, vychovávatelia, učitelia, tí všetci,  približne od toho roku a pol, v dieťati rozvíjajú najmä ľavú hemisféru. V praxi to znamená, že už od ranného detstva sme konfrontovaní s fikciou. Pretože rozvíjame fakty a nie prirodzenosť. Sme preplnení vedomosťami a mýlime si ich s inteligenciou. Prirodzená inteligencia sa však nachádza v pravej hemisfére. Celé tajomstvo meditácie tkvie v tom, že nám opäť otvára pravú hemisféru – tú, ktorú máme pri súčasnom spôsobe života potlačenú.  Rovnako otvárajú pravú hemisféru aj drogy,  alkohol, či neprimeraný postoj k sexu, preto je to všetko také príťažlivé. Lenže na rozdiel od meditácie nám tieto prostriedky kradnú bdelosť. 

Meditácia však nie je koncentrácia. Pri koncentrácii sa zameriavate na jeden bod a to znamená, že je to stav mysle. Sústredené vedomie. Je nevyhnutné pre vedu, ale nie pre duchovno. Meditácia nie je ani kontemplácia. Tá je iba rozšírenou koncentráciou. Kontemplácia a koncentrácia majú však spoločný základ. Ide o rozjímanie nad určitou témou, ale stále je prítomná myseľ. Kontemplácia je dobrá pre filozofov. Neprijímate nič nové, točíte sa stále dookola vo svojom vlastnom svete.  

Pri meditácii však ide o taký stav, akoby ste postavili zrkadlo pred zrkadlo. Nedokáže odrážať samé seba. Nič v ňom nie je. Je prázdne. Tak by ste sa mali vyprázdniť vy sami. Oprostiť sa od všetkého. To je podstata meditácie a samotného bytia. Vtedy najjednoduchšie dokážete zotrvať v absolútnej prítomnosti. 

Nepotrebujete k tomu žiadnu zvláštnu pozíciu ani špeciálny čas. Každý pochádzame z iného kraja a pre každého je prirodzené niečo iné. Ľuďom zo západu nie je prirodzené sedieť v pozícii lotosa, tak  ako ľuďom z východu nie je prirodzené sedieť na stoličke. Stačí, keď budete uvoľnený a hravý.

Je dôležité si uvedomiť, že myseľ sa neustále opakuje. Ak žijete rutinne, prenechávate mysli oveľa väčší priestor, ako by si zaslúžila. Skúste sa odpútať tým, že ju prekvapíte niečím novým a ona stíchne. Nemá ešte vytvorený program pre novú situáciu. Myseľ je neustále v minulosti alebo v budúcnosti, neexistuje v prítomnosti. Urobte každý deň niečo nové. Presný opak toho, čo od vás vyžaduje vaša stará myseľ. Vždy hľadajte novú motiváciu... a pomaly nad vami myseľ začne strácať kontrolu. Ak to dokážete, ocitnete sa blízko meditácie.

Meditáciou sa pokúšame nájsť nevinnosť, pretože to je náš prirodzený stav. Ste nevinný, keď sa narodíte a aj keď zomierate. Nevinný človek neuznáva žiadne ideológie, nemá predsudky, je čistý ako dieťa. Na všetko sa pozerá s detskou zvedavosťou a radosťou, akoby to videl prvý krát.  Nevinná je čistá láska a humor. Každý hľadá lásku a každý sa rád smeje. 

Ak vám niekto ponúka meditáciu, je to v podstate nemožné. Mali by ste vedieť, že ide vlastne o meditačné techniky, ktoré vás majú priviesť k tichu. Techniky indického mystika Osha sú v súčasnosti najúčinnejšie z tých, ktoré boli do teraz vymyslené a dokonca ich vyžívajú aj lekári na mnohých svetových klinikách. Slúžia k vyprázdneniu mysle chaotickým spôsobom. 


Meditácia, ako sme si už povedali, znamená vypnutie mysle. Aby ste mohli meditovať, musíte sa najskôr stíšiť. Ide tu najmä o pochopenie – precítenie. Musíte vedieť najskôr vypnúť ten prúd myšlienok, ktorý vám ide neustále hlavou. Až potom dokážete presunúť pozornosť do svojho bytia – do stredu, spojiť sa so svojimi najvnútornejšími pocitmi. Ak to dokážete, začne k vám prúdiť vyššie vedomie. Prirodzene sa napojíte na zdroj, v ktorom sa nachádzajú skutočne všetky informácie. Možno vám to teraz znie ako sci-fi, ale verte mi, funguje to. Práve v tom momente prichádza blaženosť a radosť, že ste opäť „doma“.

Ak robíte čokoľvek, nikdy nezabudnite, že ste pozorovateľom. Najskôr sledujte svoje telo, potom myšlienky a nakoniec emócie. Pozorujte ich s odstupom, akoby sa to dialo niekomu inému. Vytvorte si odstup sami od seba, iba tak sa skutočne dokážete vidieť. Zabudnite na chvíľu na všetkých a nájdite samých seba. Obráťte pozornosť dovnútra, len tak môže nastať zmena. Budete zabúdať, stále a znova. Pohltí vás nejaká myšlienka, emócia, nálada – vždy vás niečo vytrhne. Uvedomte si to a vráťte sa opäť do svojho stredu pozorovania. Nech sa to stane vašou súčasťou a budete prekvapený, ako sa zmení kvalita vášho života.

Cieľom meditácie nie je z vás urobiť „kňaza“, ale človeka so všetkými kvalitami bytia. Človeka, ktorý je spontánny, veselý, tvorivý, hravý, súcitný a milujúci.  Osho tohto človeka nazval Zorba-Budha a je to to najkrajšie vyjadrenie celej podstaty. Žite tak, aby ste si užívali život ako Grék Zorba, ale zostali pri tom meditatívny ako Budha.

Liana Meszárosová

www.oshoinfo.sk

Prečítajte si viac v e-knihe Liany Meszárosovej Revolúcia vedomia:
http://www.ibookmarket.sk/proza-poezia/revolucia-vedomia/