Čísla nám veľmi veľa napovedajú. Pomáhajú spoznať samých seba, ukazujú naše kvality, naše slabiny, naše karmické úlohy, náš životný cieľ a cestu, po ktorej k tomuto cieľu kráčame. Každé číslo má vlastnú energetickú vibráciu. Z dátumu narodenia vieme určiť ktorým smerom nás to ťahá, či sme viac racionálni, alebo emocionálni, či sme ambiciózni a zameraní na kariéru, alebo sa viac orientujeme na rodinný život. Numerológia je prastará veda o číslach, ktorá má svoje korene v dávnej minulosti. Čísla využívali už starí mudrci v Babylone, Egypte, Indii, Číne a tušili, že majú magický význam a energetickú vibráciu, čo má vplyv na životy ľudí. Za otca numerológie sa považuje Pythagoras, známy filozof a matematik, ktorý učil numerológiu vo svojich školách. Pythagoras veril, že čísla sú posvätné, pretože sú nezávislé od hmotného sveta. Vedel, že všetko je pod vplyvom čísiel a číselných vzťahov, určil každému číslu jeho kvalitu a zaviedol číselný systém. Jeho cieľom bolo, aby ľudia z čísiel pochopili sami seba, druhých, svoj život a aby nadviazali opäť spojenie s duchovnom.

 

KOMBINÁCIA NAŠICH ČÍSIEL

je dôležitá aj v partnerskom vzťahu a ukazuje, ako sa dvaja ľudia k sebe hodia, či sú na jednej vlnovej dĺžke a spoločný život im prebieha ľahšie, alebo sú každý z „iného cesta“ a potom môže byť spoločný život veľmi namáhavý, vyčerpávajúci, až frustrujúci. Je veľmi dôležité vedieť, kto žije vedľa mňa, pretože prvotné zaľúbenie a láska je jedna vec, ale každodenné spolužitie je vec druhá. Práve tu sa prejavuje energetická vibrácia čísla z dátumu narodenia a ukazuje nám, ako k sebe partneri ladia, či majú podobný názor na trávenie spoločných chvíľ, či sa navzájom podporujú a sú si oporou, alebo si každý rieši svoju cestu sám, žije si svoj život a nedelí sa o svoje pocity, myšlienky, vízie. Je potrebné vedieť, kto k čomu inklinuje, aké má priority a ako vníma spoločný vzťah. Z dátumu narodenia je možné napríklad zistiť, či je partner spoločenský alebo skôr utiahnutý, či vie vyjadrovať svoje city, alebo ich v sebe skrýva, či potrebuje viac nezávislosti a slobody, alebo naopak je od partnera závislý, či je vzťahovačný, či je dominantný alebo sa bude skôr prispôsobovať. Toto všetko nám numerológia môže odhaliť a je úžasné a najmä prospešné vedieť, ak nejaký vzťah začína, alebo už prebieha, prečo si partneri nerozumejú, prečo odlišne vnímajú situácie, prečo inak konajú. Samozrejme, že sa nikto nezoznamuje prioritne podľa dátumu narodenia, ale je užitočné, ak máme takúto „barličku“, vďaka ktorej môžu byť veci jasnejšie a pochopiteľnejšie. Vtedy možno viac chápeme toho druhého a získavame úplne iný pohľad na partnera a vieme potom ľahšie zaujať k nemu správny postoj.

 

AKO NUMEROLÓGIA FUNGUJE?

Celý dátum narodenia sa vpíše do tzv. mriežky a tá ukazuje, kde sa čísla nachádzajú, či už ide o deň, mesiac, alebo rok narodenia, kde sa hromadia rovnaké čísla, kde chýbajú a aké je usporiadanie všetkých čísiel v mriežke. Najvýznamnejší je práve samotný deň narodenia, pričom každé číslo od 1-31 má inú vibráciu. Je rozdiel, či deň začína jednotkou (od 10-19), dvojkou (od 20-29) alebo trojkou (od 30-31). Číslu, ktorým deň začína sa hovorí primárne číslo a každé z nich ma úplne inú energetickú vibráciu. Ľudia, ktorí majú primárne číslo 1, sú nezávislí, ctižiadostiví, originálni, racionálni, ale myslia v prvom rade najprv na seba, rozvoj samého seba a až potom na druhého. Ľudia, ktorí majú primárne číslo 2, sú intuitívni, citliví, nerozhodní, nemajú radi stresy, reagujú emotívne a až potom racionálne. Ľudia, ktorí majú primárne číslo 3, sú mentálne aktívni, vysoko inteligentní, zvedaví a veľmi kreatívni, majú bohatú predstavivosť. Osobnosti ľudí, ktorí sa narodili 1. až 9., rozdeľujeme do skupín: ● Racionálne, vodcovské a mentálne, kde patria čísla 1,3,5,8,9 využívajú mužský princíp. ● Citlivé, duchovné, kde patria čísla 2,6,7,9 využívajú ženský princíp. ● Fyzické, energetické, praktické, kde patria čísla 4,7,8,9 využívajú oba princípy. (Niektoré čísla ako sú 7,8,9 majú schopnosť byť na viacerých úrovniach, preto sa opakujú.)

 

ON A ONA

A teraz by som chcela uviesť príklad partnerov, kde si rozoberieme len deň narodenia, neberúc do úvahy mesiac, ani rok narodenia. ON, narodený 14. deň v mesiaci ONA, narodená 20. deň v mesiaci Deň 14, ktorému sa hovorí CIEĽAVEDOMOSŤ, začína primárnym číslom „1“ a takýto muž je teda veľmi ambiciózny, samostatný, nezávislý a navyše potrebuje aj pocit slobody, keďže číslo 14 sa ďalej spočíta na číslo 5 (1+4), a to je, okrem iného, aj o potrebe slobody a voľnosti. Deň 20, ktorému sa hovorí INTUÍCIA, začína primárnym číslom „2“ a takáto žena je veľmi citlivá, intuitívna, vnímavá, ale aj náchylnejšia na stres. Keď sa títo dvaja ľudia ocitnú vo vzťahu, tak to môže byť ozaj veľmi náročné a vyčerpávajúce, pretože ON sa chce realizovať v práci, najprv myslí na rozvoj vlastnej osoby, má vodcovské schopnosti, nenechá si skoro do ničoho hovoriť, neznesie obmedzenia. ONA naopak je citlivá, empatická duša, ktorá v prvom rade myslí na dobro a prospech svojho partnera, na rodinu, nezameriava sa na kariéru, je krehká, zle znáša stresy. ONA nechápe, prečo jej partner nerozumie, prečo sa ON stále realizuje v práci. Naopak ON nechápe, prečo je ONA taká precitlivelá a nevie brať situácie racionálne a s nadhľadom. Obaja vnímajú vzťah, spoločný život a situácie rozdielne, každý zo svojho uhlu pohľadu, ale ten uhol pohľadu je diametrálne odlišný, ON sa pozerá na veci racionálne a ONA emocionálne. Takže, pokiaľ sa takíto dvaja ľudia ocitnú spolu vo vzťahu, musia spolu veľmi veľa komunikovať, byť trpezliví, snažiť sa nachádzať kompromisy a „otesávať hrany“ ich spolužitia. Je omnoho jednoduchšie, ak majú obaja partneri rovnaké primárne číslo zo dňa narodenia (neberúc stále do úvahy mesiac ani rok narodenia). Ale, pokiaľ je LÁSKA a VÔĽA na oboch stranách, tak je aj SPOLOČNÁ CESTA.

 

MENO DIEŤAŤA PODĽA ČÍSLA?

A na záver ešte jedno odporúčanie. Keďže partneri, manželia plánujú aj spoločné deti, je veľmi dôležité a užitočné vybrať pre dieťa správne meno. Aj meno má svoju číselnú hodnotu, ktorá sa vpíše do mriežky. Môže sa stať, že nesprávnym výberom mena zbytočne dieťaťu uškodíte, lebo sa môže hromadiť energia jedným smerom, a naopak správnym výberom môžete doplniť chýbajúcu energiu v mriežke, vylepšiť dátum narodenia, dodať mu silu a harmóniu. K tomu slúži tiež numerológia, ktorá vie v tejto oblasti byť nápomocná. Čím viac si budeme uvedomovať energetické vibrácie čísel a číselných kombinácii z dátumu narodenia, tým viac budeme rozumieť sami sebe a svojim blízkym. text_ Zuzana Jurikovičová