Ako si pritiahnuť toho pravého partnera a udržať lásku vo vzťahu?

Každý chce mať šťastný, harmonický a láskyplný vzťah. Plný porozumenia, naplnenia našich potrieb, empatie a otvorenosti. Znie to jednoducho, ale niekedy sa nám môže zdať, že je to tá najťažšia vec na svete. Keď to v našom vzťahu to škrípe, cítime sa nespokojne, nekomfortne, a zostávame pri niekom len z potreby, či preto, aby sme neboli sami, zo zvyku, alebo si myslíme, že nemáme inú možnosť voľby – vtedy je užitočné urobiť si revíziu svojho partnerského života a pozrieť sa na všetko s nadhľadom. Aby sme si vybrali vhodného partnera, cítili sa vo vzťahu rovnocenne, spokojne a šťastne a dokázali udržať lásku – tú vlastnú, aj lásku nášho partnera, chce to od nás niekoľko dôležitých vecí... 1_ SEBALÁSKA Len človek, ktorý sa má rád, dokáže prijať lásku niekoho druhého a vytvárať rovnocenný vzťah, v ktorom sú jeho potreby naplnené. Naopak, ľudia, ktorí sa nemajú dostatočne radi, sa často vrhajú do deštruktívnych vzťahov práve preto, že si podvedome chcú potvrdiť, že za nič nestoja a nič sa im nedarí. Po niekoľkých negatívnych skúsenostiach a sklamaniach, to už nemusia skúšať vôbec, povedia si, že vzťah vlastne nechcú, čím nájdu len dobré ospravedlnenie na to, aby nemuseli na sebe pracovať – predovšetkým na svojej sebeláske... Bez práce na sebe to jednoducho nejde a nepôjde. Prvá vec, ktorú sa musíme naučiť pre harmonický vzťah je milovať seba samého,s čím úzko súvisí naša sebahodnota a schopnosť povedať si, čo chceme a čo nie. Iba tak dokážeme vytvárať vzťahy, ktoré sú pre nás naplnením, nielen prinášaním obety cez starostlivosť o iných. 2_ SEBADÔVERA Preceňovanie alebo podceňovanie sa vždy vedie k neželaným extrémom vo vzťahu. Je dôležité prijať sám seba a chovať sa autenticky. Sebadôvera je niečo, čo si vytvárame sami a formujú ju naše životné skúsenosti cez všetko, čo sme v živote dosiahli a za čo sme na seba hrdí. Ak chceme rovnocenne fungovať vo vzťahu, skúsme sa každý deň obzrieť za seba, čo po nás zostalo a pochváliť sa za to, čo sme urobili dobre. Ak sa budeme každý deň na seba pozerať s úctou a sebadôverou, budú nás tak vnímať aj ostatní a naše vzťahy môžu prekvitať. Naopak, za mnohými nefungujúcimi vzťahmi sa skrýva práve slabá sebahodnota niektorého z partnerov, ktorá automaticky vytvára nerovnováhu a nezdravé prostredie. 3_ SPRÁVNA MOTIVÁCIA Pri výbere partnera často zohráva úlohu nesprávna motivácia:pocit osamelosti, túžba po hodnotách, ktoré si nedokážeme naplniť sami – či už sú to deti, peniaze, alebo spoločenské postavenie... Akokoľvek rozumne môžu vyzerať naše voľby, racionálne argumenty by mali vždy zostať druhoradé, napokon nás totiž vždy dobehnú. Správne motivácie sú tie, ktoré idú od srdca, cez lásku a cez emócie. Ak si napríklad vyberieme partnera len preto, že je dostatočne chápavý, zodpovedný a postará sa o nás (často sa to stáva práve potom, čo sme síce s láskou, ale napokon nie šťastne skončili v nejakom predchádzajúcom vzťahu − možno kvôli nedostatočnej sebahodnote a sebaláske...), môžeme sa o pár rokov zobudiť s pocitom, že nám to nestačí a že ho vôbec nemilujeme. Neprávnou motiváciou býva tiež boj, keď chceme získať partnera len preto, aby sme si niečo dokázali, alebo nad niekým vyhrali (napríklad nad súčasnou partnerkou). Ani finančné zabezpečenie nie je dobrou motiváciou, pretože po čase nás peniaze prestanú napĺňať. Podobne je to aj s túžbou mať deti a rodinu, čo tiež nebude dobre fungovať bez skutočnej lásky. Skúsme preto vstupovať do vzťahov s najčistejšími motiváciami vychádzajúcimi iba zo srdca a tak, aby naše úmysly nikomu neubližovali. 4_SCHOPNOSŤ MILOVAŤ Schopnosť lásky k druhému človeku nie je automatická, nerodíme sa s ňou a tiež sa ju musíme živote naučiť. Milovať partnera je iné ako milovať rodičov, seba alebo svoje deti. On je pre nás jediným úplne cudzím človekom v našom živote. Bez skutočnej lásky s ním nevydržíme a on sa pri nás nebude cítiť šťastne. Láska vo vzťahu sa však nedá ničím nahradiť. Ani empatiou, ani starostlivosťou, ani porozumením, ani sexualitou, ani dobrým jedlom... aj keď sa vo všetkom zrkadlí niečo z nej. Bez motýlikov v bruchu, skutočných citov, oddanosti a bezvýhradnej akceptácie to jednoducho nikdy nebude fungovať. Schopnosť milovať je individuálna pre každého z nás. Zapamätajte si však, že jediným skutočným dôvodom pre ktorý vzťahy končia je nedostatok lásky. Všetko ostatné sa totiž dá vyriešiť. 5_ POROZUMENIE A EMPATIA Hlboké prepojenie, vzájomná blízkosť, schopnosť čítať medzi riadkami a rozumieť si bez slov. To je niečo, čo by sme mali cítiť už na začiatku vzťahu. Potom nie je problém naladiť sa na toho druhého. Vnímať ho, porozumieť mu, počúvať ho a vychádzať mu v ústrety. Vzájomná empatia je cestou k napĺňaniu potrieb. Vieme, čo ten druhý potrebuje na to, aby sa cítil vo vzťahu dobre. Niekedy to dokážeme iba vycítiť, inokedy sa to nezaobíde bez otvorenej a citlivej komunikácie. Často je pre nás jednoduchšie naladiť sa na potreby partnera, ako na svoje vlastné. Predovšetkým ženy majú oveľa vyššiu mieru porozumenia a schopnosť komunikácie. Pre mužov je to náročnejšia záležitosť, keďže fungujú zväčša racionálne. O to dôležitejšie je, aby ženy o svojich potrebách otvorene hovorili a jemne dokázali viesť partnera k tomu, aby vnímal ich potreby a reagoval na ne. Asi nemôžeme čakať od mužov, že sa nás každý deň opýtajú: „Miláčik, ako sa dnes cítiš? Čo by si odo mňa potrebovala? Môžem urobiť ešte niečo pre to, aby si sa cítila lepšie?“ Nie, toto by nepovedal ani princ z Popolušky:) Preto je dôležité, aby ženy vedeli, čo potrebujú, a dokázali o tom s partnerom jemne hovoriť – nie cez výčitky a obviňovanie, ale mäkkým ženským jazykom, cez oceňovanie a pochvaly a najmä prostredníctvom formulky: JA sa cítim takto a takto... a cítila by som sa lepšie, keby... 6_ SPOLOČNÉ CIELE Len ťažko sa budeme cítiť dobre vo vzťahu, kde každý ťahá za iný koniec, keď jeden chce žiť bez záväzkov a druhý túži po rodine. Ak sa ich predstavy o živote nezhodujú, potom fungujú vo vzťahu, kde si každý ide svoje a stretávajú sa len na kúsku nejakej komfortnej zóny, ktorá vyhovuje obom. Dlhodobo to však vedie k situácii, kde každý ide iným smerom a napokon sa partneri môžu jeden druhému jednoducho stratiť. Preto je dôležité, poznať svoje aj partnerove predstavy, hovoriť o nich, dávať vzťahu jeden smer, ktorý vyhovuje obom a robiť čo najviac vecí spoločne. Všetko, čo máme vo vzťahu spoločné s partnerom nás časom stále viac spája – spoločné aktivity, koníčky, cestovanie, šport, nadšenie pre umenie, ale aj spoločné bývanie, práca a deti. Naladiť sa jeden na druhého, mať spoločný program, udržiavať pevné partnerstvo, ale pritom si zachovať svoj svet, vlastný priestor a identitu – to je umenie, ktorému sa učíme celý život. Vzájomná úcta a spoločné ciele sú dve najdôležitejšie veci, ktoré dokážu udržať partnerov pri sebe aj po čase, kedy vyprchá prvotné zamilovanie a vášeň. Do nich sa po rokoch pretaví láska. 7_ PRAVIDELNÝ SEX Fungujúca intimita je mimoriadne dôležitou vecou v každom vzťahu. Hovorí sa, že sexualita je zrkadlom vzťahu. Aký je sex, taký je vzťah. Sexuálna túžba je najsilnejšou energiou vo vesmíre. Sme duša aj telo. Obidve naše stránky musia byť naplnené, aby sme fungovali harmonicky. To platí pre každého z partnerov, pre muža aj ženu. Napĺňajúci sex je nevyhnutnou potrebou pre oboch. Ani v dlhodobých vzťahoch netreba zabúdať na pravidelný sex. Vďaka fungujúcej intimite sa riešia mnohé citové nedorozumenia, komunikačné konflikty a bloky medzi partnermi. Všetko sa uvoľní a rozpustí na úrovni fyzického spojenia a zážitku. Medzi partermi sa prehlbuje blízkosť a aj veci, ktoré predtým predstavovali problém a nedokázali sme o nich hovoriť, sa v spoločnej blízkosti vyslovujú ľahšie a riešia sa zrazu celkom hladko a bezbolestne. 8_ ZÁŽITKY A PREKVAPENIA Preč s nudou!Hľadajte vždy nové podnety a inšpirácie pre seba aj pre váš vzťah. Takmer do každého vzťahu sa po rokoch vkradne stereotyp a rutina. Na jednej strane môže byť domáci pokoj a pohoda znakom stability, temperamentnejšie povahy to však môže časom ubíjať. Využite svoju tvorivosť a fantáziu a vždy sa snažte o to, aby bol váš vzťah živým organizmom a mali ste s partnerom nové zážitky – či už spoločenské, alebo spojené s cestovaním, so športom či so sebarozvojom. Nezabudnite pritom na prekvapenia a skúste občas vymyslieť niečo, čo ste ešte nikdy predtým spolu nerobili. Nové podnety vo vzťahu sú obohacujúce pre oboch a vyživujú harmonické fungovanie. Je dôležité, aby ste mali vždy niečo pred sebou, na čo sa obaja tešíte. 9_ POSILŇUJE MA TO, ALEBO OSLABUJE? Základom každého harmonického vzťahu je rovnováha. Vyváženosť medzi tým, čo dávame, a tým, čo dostávame. Ak sa miska váh preváži a jeden z partnerov je aktívnejší a ten druhý sa vezie, aj ten silnejší partner sa časom vyčerpá. Potom právom pociťuje únavu a frustráciu. Prvá pomoc je ubrať zo svojej snahy všetko organizovať a riešiť za oboch a nechať niečo aj na partnera. Keď bude väčšinu niesť na svojich pleciach len jeden z nich, časom sa vzťah nevyhnutne dostane do nerovnováhy a prestane fungovať. Často býva problém už v samotnom výbere, kedy si pritiahneme k sebe slabšieho partnera, pretože nám vyhovuje pocit, že máme navrch a dokážeme veci vo vzťahu dobre kontrolovať a ovládať. Zdanlivo nám táto vlastná prevaha môže dávať pocit istoty a neohrozenia, časom nás však slabší partner prestane baviť a napĺňať. Položme si preto občas kľúčovú otázku – čo nám tento vzťah vlastne prináša? Posilňuje nás, alebo oslabuje? Skúsme ho dostať viac do rovnováhy a ak to ani zmenou nášho postoja nepôjde, slobodne odíďme a skúsme urobiť lepšiu voľbu. Pre seba. Ušetríme si množstvo energie a vlastných síl a predovšetkým – dáme si šancu robiť veci lepšie a nájsť si rovnocenný a lepšie fungujúci vzťah. Odísť a hľadať pre seba ideálnejšie partnera a napĺňajúcejší vzťah je určite zdravšie, ako zotrvávať vo vzťahu, ktorý nás neuspokojuje. Prešľapovať na bezpečnom mieste vo chvíli, keď nám vzťah už nič nové neprináša, neposúva nás dopredu a my sa v ňom nerozvíjame, ale naopak chradneme, prípadne trpíme, nie je nič iné ako stagnácia, ktorá môže mať dopad aj na náš spoločenský život, kariéru alebo peniaze. 10_ ROZHODNITE SA PRE LÁSKU Je v našom aktuálnom vzťahu prítomná láska? To je otázka, na ktorú si musíme úprimne z času na čas odpovedať. Lásku by sme nemali nahrádzať za súcit, za pocit vlastnej nenahraditeľnosti, za strach, že zostaneme sami, alebo opačne – za strach, že niekomu ublížime. Máme právo na čistú lásku, na vášeň, na pocit vzrušenia a na vyžarovanie tepla okolo srdca. Na pozitívny feedback od partnera, pochopenie, prijatie, pochvalu a podporu. Aj keď si dlhodobé vzťahy vyžadujú trpezlivosť, vytrvalosť, schopnosť prispôsobiť sa, potlačiť vlastné ego v prospech celku, nevzdávať sa pri prvej prekážke a prejsť aj cez komplikovanejšie obdobia, nedá sa to bez prítomnosti lásky. Láska a sexuálne vzrušenie nám dávajú pocit radosti zo života, zmysluplnosti vlastnej existencie a vďaka vibrácii tejto najsilnejšej energie dokážeme potom ľahšie dosahovať všetky ďalšie dôležité veci v živote. Život sú naše voľby, nič nemusíme. Vždy môžeme počkať na iný vlak namiesto strácania času a budovania niečoho, čo sa nedá posunúť ďalej. Rozhodnite sa preto vždy pre lásku. O nikoho iného v tomto živote nejde, iba o nás samých. Ak nebudeme naplnení a šťastní my sami, nebude ani nikto okolo nás. Je našou povinnosťou hľadať lásku a starať sa o svoje naplnenie a šťastie. Nikto iný to za nás neurobí. Je to tá najdôležitejšia vec v živote ;) text_ FREYA