Každý deň svojho života strávime rôznorodými výbermi a rozhodnutiami. Berieme to ako prirodzenú súčasť bytia. Rozhodujeme sa, ako zareagujeme na správanie iného človeka, čo povieme, čo je vhodné pre danú situáciu, aké jedlo si dáme, čo si oblečieme, čo budeme cez víkend robiť, kam pôjdeme na dovolenku, aká práca je pre nás tá pravá. Vyberáme si priateľov, záujmy. A v istých fázach svojho života sa rozhodujeme, kto je pre nás tým najvhodnejším partnerom. S kým budeme v živote šťastní, kto nás bude milovať a podporovať a kto bude rád, že milujeme a podporujeme my jeho... 

Vidíme niekoho, kto sa nám páči, zaujal nás, priťahuje nás. Cítime, že je to vzájomné. Niečo sa medzi nami deje. V okamihu výberu funguje u nás, okrem vedomých pocitov, aj všetko, o čom sme premýšľali, čo sme očakávali a čoho sme sa obávali. Výber nie je nikdy náhodný, ovplyvňujú ho osobné požiadavky. Priťahuje nás človek, ktorý reaguje na naše životné postoje a predstavy o živote, ktoré sme si priniesli z detstva. Dokonca mi sami stimulujeme u neho správanie, ktoré očakávame a potrebujeme.

Modely z detstva

Jedným z faktorov výberu je podobnosť s ľuďmi, ktorým sme v detstve prejavovali náklonnosť. Môže ísť o podobnosť fyzickú, podobný druh správania alebo o základné postoje k tomu druhému. Dôležitá je pritom intenzita, s akou sa nám v detstve takéhoto prístupu dostávalo, ako aj jeho vplyv na naše postoje. Či sme sa rozhodli, že toto je správanie, ktoré chceme alebo ho úplne odmietame. Mladý muž, ktorý bol v detstve rozmaznávaný svojou mamou a starou mamou, očakáva v dospelom partnerskom živote takýto prístup od ženy, ktorú si vybral a správa tak, akoby mu tento prístup patril. V inom prípade dcéra dominantného panovačného otca si pre seba vyberá muža podriadeného, ktorý je spokojný, ak ona robí rozhodnutia a je úplným opakom jej otca. Rané dojmy často vedú k osobnému vkusu k opačnému pohlaviu. Ovplyvňuje nás to, akí boli naši rodičia alebo ľudia, ktorí sa o nás starali. 

Svoju úlohu zohráva tiež skupina a spoločnosť, v ktorej žijeme. Je pre nás dôležité, aby ľudia, s ktorými sa stretávame v rodine, v práci a vo voľnom čase, ocenili naše rozhodnutie výberu partnera, aby ho prijali ako dobré rozhodnutie. Napriek tomu je osobný cit pre krásu často odlišný od spoločenského ideálu krásy. A tak môžeme vidieť porozumenie medzi atraktívnym tichším mužom a veľmi milou, spoločenskou, hoci nie veľmi atraktívnou ženou. On mal milujúcu matku, ktorá sa zaujímala o ostatných a ona mala otca, ku ktorému vzhliadala pre jeho pokojnú povahu. Objektívny fyzický vzhľad je u oboch v tomto partnerstve druhoradý.

Čo nám vygeneruje vnútorný počítač?

Stretnutie s človekom, ktorý v nás vyvoláva príťažlivosť naštartuje náš vnútorný počítač. Spracovávame a filtrujeme údaje ako sociálne, kultúrne, rasové, ekonomické detaily v súvislosti s presvedčeniami prenesenými od našich rodičov. Náš životný štýl je aj v otázke výberu partnera rozhodujúcim faktorom. Niektorí z nás sa ale zamilujú alebo ich priťahujú osoby, s ktorými majú minimálnu šancu na harmonický zväzok. Ako si vysvetliť ich výber? Hlavnou motiváciou pri takomto vyberaní si partnera môže byť túžba po nadradenosti alebo túžba byť obeťou. Partner je v týchto prípadoch volený práve pre svoje chyby. V prvom prípade ide o partnera podriaďujúceho sa alebo neschopného. Žena, ktorá mala úspešných bratov a otca, ktorý ich podporoval v mužských výkonoch a dievča v rodine prehliadali, si môže hľadať partnera, ktorý ju ako dospelú úspešnú a samostatnú ženu nebude ohrozovať svojimi úspechmi. Vyberie si teda podriadeného, málo schopného muža, ktorým bude pohŕdať. 

V druhom prípade je to partner, ktorý prináša do vzťahu nespokojnosť, a tým poskytuje potešenie z utrpenia. Muž si nájde hádavú, neústupčivú partnerku, ktorá ťažko vychádza s inými, nezaujíma sa o iných, ale vyzdvihne tým jeho kladné vlastnosti a udržiava jeho túžbu po utrpení. Takýto muž je okolím vnímaný ako martýr a všetci ho ľutujú. V jeho detstve bola príliš náročná mama, ktorá svojmu synovi  neprejavovala náklonnosť a ocenenie, ktoré potreboval.

Ako nájsť toho pravého?

Dôvodom, prečo sa rozhodujeme hľadať si partnera do života je túžba spojiť sa s niekým, potreba patriť niekam, tak ako to od detstva robíme v rodine, v spoločnosti, v škole, v práci. Vývoj tejto integrácie medzi iných, naša osobná metóda vzájomnosti v spoločenských vzťahoch, ovplyvňuje výrazným spôsobom výber partnera. Partnerstvo je oveľa intímnejším spojenectvom, ako všetky ostatné spojenectvá s ľuďmi, testuje nás celých, celé naše osobné prispôsobenie sa. Ako nájsť správneho partnera alebo ako zistiť, či náš výber je dobrá voľba? To, čo je dôležité pre každého z nás je, že partner musí byť niekto, kto nám umožňuje konať podľa nášho životného štýlu. Vedecké výskumy dokazujú, že veľmi veľa ľudí je vhodnou voľbou. Nepriaznivá voľba partnera znamená len menšiu pravdepodobnosť partnerského šťastia, nie jeho nemožnosť. 

To je dobrá správa. Záleží na nás, či sa rozhodneme byť odvážni a vybrať si a či sa odhodláme robiť to najlepšie, čo sa dá. Zdá sa, že nám nezostáva nič iné, iba prijať fakt, že každý výber pripúšťa priaznivú šancu. Nech už sa totiž v živote rozhodneme akokoľvek, ďalší vývoj vzťahu ovplyvňujeme my sami, svojimi každodennými činmi, krokmi a rozhodnutiami. Taktiež nesieme po celý čas zodpovednosť za svoj výber, a keď po niekoľkých rokoch prídu situácie, nad ktorými krútime hlavou a partner sa nám zdá celkom cudzí, je dobré pripomenúť si, že aj tento výber sme urobili my sami, bolo to naše dobrovoľné rozhodnutie. A ak aj nejaký vzťah nevyjde, možno sme sa potrebovali práve niečo naučiť. Život sú naše voľby a naše skúsenosti. Rovnako, ako je v našich rukách vlastné šťastie a harmónia partnerského vzťahu. Áno, to všetko dokážeme ovplyvniť. Svojimi skúsenosťami, postojmi a voľbami. Dennodenne sa učíme nové veci o sebe i o partnerskom vzťahu a každý deň môžeme urobiť nové rozhodnutia pre šťastnejší život. Šťastie je len otázkou našej voľby