Keď v päťdesiatych rokoch minulého storočia vymysleli Gregory Pincus a John Rock s pomocou Americkej federácie pre plánované rodičovstvo antikoncepčnú pilulku, nikto nemohol tušiť, aké to bude mať následky. Na jednej strane umožnila tabletka mnohým párom život bez stresu, na druhej strane má dnes ľudstvo globálne zdravotné problémy, ktoré si s antikoncepciou na prvý pohľad vôbec nesúvisia...

Antikoncepcia = FREE SEX

Prvé tabletky boli určené pre špecifické skupiny užívateliek – herečky, speváčky, tanečnice, prostitútky atď., u ktorých nebolo žiaduce tehotenstvo, ale bolo k nemu akosi „bližšie“. Metóda bola pomerne jednoduchá, a tak sa ženy rýchlo prestali obávať nechceného tehotenstva a začali pristupovať k sexu ako k forme zábavy v rámci životného štýlu. Zodpovednosť postupne vymizla. Založenie rodiny sa v priebehu ďalších dvadsiatich rokov začalo chápať skôr v racionálnej, ako v emočnej rovine. Nastúpila doba plánovaného rodičovstva, doba cumlíkov, fliaš a umelých mliek... Dnes sto miliónov žien denne na celom svete prehltne pilulku hormonálnej antikoncepcie. Dôsledkom toho je aj postupné miznutie prirodzených fyziologických pochodov v ženskom tele. Tuší žena, ktorá sa rozhoduje v mladom veku, o používaní hormonálnej antikoncepcie (HAK), čo všetko je s tým spojené? Vo väčšine prípadov nie. Ale poďme od začiatku...

Čo sú to hormóny?

Všeobecná definícia ich označuje ako látky zabezpečujúce chemickú signalizáciu medzi bunkami alebo skupinami buniek. U cicavcov majú rôzne účinky: stimulujú alebo brzdia rast, ovplyvňujú cyklus bdelosť − spánok i iné denné cykly, vplývajú na zmeny nálady, aktivujú alebo spomaľujú imunitný systém, regulujú metabolizmus, tiež pripravujú organizmus na párenie, útek či útok, alebo na novú fázu života (puberta, rodičovstvo, menopauza), riadia reprodukčný cyklus, ale aj pocity hladu či sexuálneho vzrušenia... Tvoria sa a vylučujú podľa potreby v malých alebo väčších množstvách tak, aby optimalizovali funkcie potrebné na prežitie. Hormonálna antikoncepcia dodáva zvonka do organizmu vybrané hormóny, čím výrazne ovplyvňuje a mení priebeh jeho prirodzených funkcií. Množstvo hormónov je dané výrobcom, nie skutočnou potrebou závislou od hmotnosti či aktuálneho stavu organizmu. Čo myslíte, koľkokrát je množstvo hormónov naozaj primerané? Pri umelo dodávaných hormónoch sa znižuje ich prirodzená tvorba vo vaječníkoch. Hladiny estrogénu a gestagénu sa menia počas mesačného cyklu ženy, čo pri umelých náhradách nie je rešpektované.

Negatívne účinky hormonálnej antikoncepcie

Keď sa pozrieme na problematiku antikoncepcie širšie, vidíme, že hormonálna antikoncepcia nie je vo svojej podstate liekom určeným na odstránenie alebo ovplyvnenie zdravotného problému, ona priamo bráni fyziologickému procesu. Mohli by sme ju preto nazvať aj antiliekom. Hormonálna antikoncepcia navodzuje stav podobný začiatku tehotenstva, niečo ako pseudotehotenstvo (ktoré však od klasického tehotenstva trvá podstatne neprirodzene dlhšiu dobu − u niektorých žien roky, či desaťročia!). Žene to môže priniesť znížené libido, narušenú psychickú rovnováhu, vyššiu emočnú labilitu − je citlivejšia, plačlivejšia, má vyšší sklon k depresiám. Dlhšie užívanie má rozhodne vplyv na psychiku. Estrogén a gestagén pôsobia v mozgu, menia napríklad pamäť. Ženy, ktoré používajú hormonálnu antikoncepciu, vykazujú pamäť typickú pre muža − racionálnu, nie emocionálnu. Štatistiky v západných krajinách poukazujú na rastúci výskyt nádorových ochorení prsníka (karcinóm prsníka ovplyvňujú hormóny) a napodiv sa zhodujú s masovým nárastom užívania hormonálnej antikoncepcie a zároveň poklesom pôrodnosti, ale aj nedojčením. V roku 2002 federálna správa National Institute of Enviromental Health Science USA vyhodnocovala potenciálne karcinogénne účinky syntetického estrogénu, ktorý je hlavnou zložkou hormonálnej antikoncepcie (druhá zložka je progesterón, nenachádza sa však v každom prípravku), na základe ktorých bol syntetický estrogén zaradený medzi dokázané karcinogény. Zároveň sa vydali prísnejšie nariadenia na jeho užívanie. V USA je na jeho užívane povolená iba jediná indikácia a to hormonálna substitučná liečba po hysterektómii – chirurgickom odstránení maternice a vaječníkov. V európskych krajinách má však používanie hormonálnej antikoncepcie ešte stále rastúci trend...

Neuvážené používanie a následky

Predpisovanie hormonálnej antikoncepcie je aj zo strany gynekológov v mnohých prípadoch neuvážené. Začínajú ju užívať mladé dievčatá ako „liek“ pri akné, či pri nepravidelnej menštruácii. Tieto hormóny však vyradia z činnosti systém ich vlastného organizmu (mnohokrát ešte nevyvinutý!) a nahradia ho umelým cyklom a tzv. pseudokrvácaním. V prirodzenom prostredí potrebuje menštruačný cyklus svoj čas, aby dozrel, nehovoriac o tom, že reprodukčná sústava každej ženy dozrieva rôzne dlho. S používaním hormonálnej antikoncepcie treba počkať približne dva roky od pravidelného nástupu menštruácie. Veková hranica žien používajúcich hormonálnu antikoncepciu sa však u nás stále znižuje (čo je samo osebe dosť alarmujúce) a zároveň sa predlžuje doba jej užívania. Slečny, ktoré začínajú s užívaním hormonálnej antikoncepcie z rôznych dôvodov okolo veku 15 rokov (a niekedy aj menej), ju vysadia približne po 15 − 20 rokoch kontinuálnej „konzumácie“. Mnohé dievčatá si prekrývajú čas najvyššej plodnosti užívaním hormonálnej antikoncepcie. Nevedia, že antikoncepcia oslabuje ich schopnosť reprodukcie nielen priamo v danom čase, ale všeobecne omnoho dlhšie aj v čase, keď ju už neužívajú − rôznymi inými cestami a vedľajšími účinkami. Ak dlhodobo narušíme – doslova rozladíme − veľmi jemný hormonálny proces riadenia, bunky, ktoré hormóny produkujú (v našom prípade vaječníky), automaticky znížia svoju činnosť, keďže „zvonku“ telo dostáva syntetické hormóny. Mnohé dámy, užívajúce dlhé roky hormonálnu antikoncepciu, sa vo vyššom veku začínajú potýkať s polycystickými vaječníkmi, endometriózou či neschopnosťou otehotnieť, začínajú si liečiť neplodnosť (opäť hormonálne) a pri nezdaroch končia pri umelom oplodnení, kde v mnohých prípadoch sa používajú opäť hormóny s ďalšími dôsledkami prenášanými aj na potomstvo... Je naivné presviedčať sa o tom, že po dlhoročnom nepretržitom užívaní hormonálnej antikoncepcie, ktorá umelo simulovala činnosť organizmu, sa všetko bez problémov a následkov vráti hneď do normálu.

Sloboda? Za akú cenu?

Ak hovoríme o reprodukčných problémoch, pri ich vzniku stojí aj súčasný neviazaný životný štýl, ktorý sa začal prejavovať zhruba pred 50-timi rokmi. V ňom hrá objavenie a rozšírenie hormonálnej antikoncepcie svoju významnú rolu. Pre mladých ľudí je prioritnejšia zábava, voľnosť, štúdium, dostatok finančných prostriedkov, kariéra, zabezpečenie vlastného pohodlia (bývanie, dovolenky, relax, oblečenie, gurmánstvo atď.). Muži strácajú záujem o prevzatie zodpovednosti za prípadné potomstvo, predlžujú si „mladosť“ − slobodu, uprednostňujú svoje záujmy (neradi od nich upúšťajú), necítia potrebu manželského zväzku. Sex je dostupnejší, pretože ženy sú „spoločnosťou tlačené“ do užívania hormonálnej antikoncepcie, a tak muži nepotrebujú bojovať o svoje partnerky, necítia potrebu zabezpečenia domáceho hniezda. Svojím prístupom sa spoločnosť dostala do obdobia, keď nielen umelo odďaľuje nástup rodičovstva, ale aj uteká od zodpovednosti (často dá matka radšej predpísať hormonálnu antikoncepciu svojej nedospelej, čím ju samú i všetkých naokolo zbavuje zodpovednosti...). Áno, ženy prestali mať strach z nechceného tehotenstva. Za akú cenu? Sú ľahkou korisťou mužov, bez hlbšieho vzťahu. Ich prirodzený výber partnera je prekrytý užívaním hormonálnej antikoncepcie. Tá totiž dokáže oklamať aj prírodu a zmiasť naše jemné pachové vnemy, ktoré sú potom „popletené“. Žena sa neriadi pri výbere partnera svojimi prirodzenými inštinktmi, ako za normálnych okolností, ale posudzuje partnera iba racionálne, vzhľadom na hodnoty, ktoré jej a rodine môže priniesť...

Vôňa muža!

Viete o tom, že na mužoch nás prirodzene najviac priťahuje ich vôňa? Vďaka vôni nás automaticky priťahujú muži s doplnkovými komponentmi imunitného systému. Príroda nám tak vyberá vhodných partnerov na splodenie potomstva. Práve táto odlišnosť je zárukou lepšej imunitnej výbavy prípadných potomkov. Paradoxne, či prirodzene − po prerušení užívania antikoncepčných piluliek často dochádza k „vytriezveniu“, obnovuje sa potlačená podvedomá intuícia, veľmi podstatné pachové vnemy (keď nám partner doslova nevonia, čo je signál pre ústup), váhanie, či je partner ten pravý (hoci dovtedy spĺňal všetky požadované atribúty), no a situáciu nezriedka komplikuje problém s neschopnosťou otehotnieť s opätovnými spontánnymi potratmi, s narodením nezrelých novorodencov... Dôsledok? Mnoho detičiek je dlhodobo chorých už od dojčenského veku, atopické ekzémy, obrovská záťaž na psychiku nepripravených rodičov zvyknutých dlhodobo žiť výrazne iným životným štýlom. A... nárast rozvodovosti...

Hormóny okolo nás menia svet

Užívanie hormónov u ľudí i u zvierat má katastrofálne následky, ktoré badať čoraz zreteľnejšie. Hormonálna antikoncepcia, ktorú užívajú milióny žien má negatívny vplyv na nás všetkých a na životné prostredie. Aj v pitnej vode sa nachádzajú zvyšky hormónov, ktoré v nej ostávajú (napriek filtrácii) z moču žien užívajúcich antikoncepciu. Súčasťou dnešného sveta sú aj hormóny dostávajúce sa do pôdy a následne aj do spodných vôd a potravinového reťazca z veľkochovov zvierat. Sú samozrejme aj v produktoch z takto chovaných zvierat, nachádzajú sa v každodenne konzumovaných potravinách. Jeden z najvyšších výskytov hormónov je v hydinovom mäse... Za desaťročia používania hormonálnej antikoncepcie sa vplyvom stopových množstiev hormónov a endokrinných disruptorov (látky rôzneho chemického zloženia vykazujúce hormonálnu aktivitu, nájdeme ich v kozmetike, potravinách, nápojoch,...) sa pomaly, ale isto mení život na našej planéte. Z rybích samcov v mori sa vplyvom poškodeného životného prostredia stávajú hermafroditi a sami nedokážu produkovať spermie potrebné na oplodnenie samíc. S neplodnosťou sa v prírode začíname stretávať aj pri morských vtákoch, aligátory na Floride zasa vykazujú v štatistikách zvýšený výskyt nádorov penisu... Od hormonálne zmutovaných a kontaminovaných zvierat je len kúsok k ľuďom. Výskumy potvrdzujú, že aj muži začínajú nasledovať rybích samcov a strácajú svoju plodnosť.

Zodpovednosť alebo riziko?

Ak sa aj hovorí o negatívnych účinkoch hormonálnej antikoncepcie na organizmus ženy, sú to predovšetkým dokázané život ohrozujúce trombózy a embólie, na ktoré zomiera (podľa vyjadrení gynekologičky Dr. Maslovej) ročne len v Čechách priemerne jedna žena vo veku 20 − 30 rokov. Nárast rakovinových ochorení nie je v súvislosti s hormonálnou antikoncepciou jednoznačne preukázateľný, aj keď sa o ňom veľa hovorí. Menej sa hovorí o sprievodnej suchosti vaginálnej sliznice, ktorá znižuje komfort pohlavného styku a zvyšuje riziko jej bakteriálnych infekcií pri podráždení. Znížená býva i vlhkosť očí s viacerými sprievodnými javmi. Dlhodobý vplyv tejto formy antikoncepcie na zdravie ženy, budúceho dieťaťa, či na populáciu nie je, bohužiaľ, predmetom záujmu výskumov. Ako zdravotná konzultantka však v praxi často riešim s klientkami problémy, pri vzniku ktorých zohráva negatívnu úlohu práve neuvážené používanie hormonálnej antikoncepcie. Nevedomosť žien spôsobuje osobné problémy a prenáša ich tiež na deti a na celé ľudské spoločenstvo... Skúsme dať teda na misku váh vlastnú zodpovednosť v sexuálnom živote (zodpovednosť mužov nevynímajúc vrátane ich podielu na zabránení neželanému počatiu!) a riziko pri užívaní hormonálnej antikoncepcie, ktoré podstupujú ženy so všetkými zdravotnými a psychickými následkami, nehovoriac o dopade na životné prostredie, ktorý nie je taký nezanedbateľný, ako by sa mohlo zdať... Verím, že tak ako Amerika obmedzuje v záujme svojho prežitia používanie hormonálnej antikoncepcie, spamätá sa aj náš kontinent a bude hľadať cestu k náprave, kým nie je neskoro... Inak ostane po nás v histórii iba stopa – po ľuďoch, ktorí odmietali vidieť súvislosti.

text_ Jana Boleková