V bežnom živote sa nám často stáva, že sa stretávame s nezhodami, prípadne s odlišnými postojmi dvoch ľudí na určitú situáciu. Vo väčšine prípadov to končí buď  vzájomnou dohodou, menšou hádkou, pri ktorej to nakoniec niekto vzdá a podriadi sa druhej strane, prípadne konfliktom, ktorý zablokuje ďalšiu komunikáciu na oboch stranách. Táto situácia väčšinou pretrváva dlhší čas, niekoľko dní, týždňov a pri obzvlášť závažných konfliktoch môže pretrvať aj roky...


Ako takéto situácie riešiť? Ako predísť nežiaducim stretom a zablokovaniu komunikácie? Tantra nás učí hneď dve veľmi užitočné veci. Prvá je, že môže existovať viacero právd vedľa seba. To znamená, že v diskusii môžu mať pravdu obidve strany. Druhá rada tantry je, že je dôležité počúvať nášho partnera aktívne, ale nepresadzovať svoj postoj za každú cenu. Ako však z toho von bezkonfliktne, dokonca s radosťou a nádychom dobrodružstva?


V prvom rade si musíme uvedomiť, že v našej realite je všetko založené na harmónii medzi jinovými a jangovými energiami. Jin (ženský princíp) a Jang (mužský princíp) fungujúce vo vzájomnom dopĺňaní sa, sú základom každého aspektu našej reality. Skôr, ako prenesieme tento princíp do načrtnutej situácie, pozrime sa do našich životov. Zo skúseností vieme, že akákoľvek kontroverzná situácia končí väčšinou kompromisom, prijateľným pre obe strany. Tantra nás však učí, aby sme namiesto sto percent času venovaného kompromisu, využili polovicu času výlučne na realizáciu našich želaní a zvyšnú polovicu venovali druhej strane, ako podporu. Tantra pomenúva tieto role ako jinovú (tá ktorá dáva podporu) a jangovú (tá čo určuje čo sa bude diať). Skúste si každú rolu v Jin – Jang hre. Rozdeľte si s partnerom či s partnerkou úlohy a vyskúšajte si fungovanie týchto princípov pri hocijakej bežnej situácii, je jedno či to bude pri domácich prácach alebo pri sexe. Dôležité je, aby ste boli otvorení vo všetkom, čo chcete.

Jin – Jang hra

Rozdeľte si čas hry na dva rovnaké úseky. Minimálny odporúčaný úsek sú 3 hodiny. Môžu sa to však byť aj na dni, či týždne. Dôležité je však zachovať rovnosť. 

Ten, kto zastáva pozíciu Jang, určuje sám, bez obmedzení, ako by si daný čas želal stráviť. Má právo vysloviť a požiadať partnera o splnenie akéhokoľvek želania, špeciálne takého, na ktoré doteraz nenabral odvahu, alebo pri ktorom sa nestretol s pochopením u partnera. Jednoducho by si mal bez zábran priať a dopriať čokoľvek. Bežným javom totiž je, že ľudia si už zabudli želať. Často vôbec nie sme schopní vysloviť svoje želania. Toto je ideálna príležitosť a bezpečná pôda. 

Ten kto zastáva pozíciu Jin, je vo vyhradený čas výlučne k dispozícií partnerovi. Nemá právo nijako spochybňovať Jangovo želanie, ani ho korigovať. Jinova úloha je poskytnúť partnerovi maximálnu podporu, aby svoj čas prežil v najväčšej spokojnosti. Jin nesmie obmedzovať Janga, ani nijako komentovať jeho želania. Odmietnuť môže iba extrémy. Skúsenosti ukázali, že rola Jinu je často veľmi zaujímavá. Jediná úloha, kde môže Jin do procesu zasiahnuť je stráženie Jangovho času – jemne a nenásilne mu môže občas pripomenúť, koľko času mu ešte ostáva na jeho želania. Na oplátku sa Jin môže tešiť zo stopercentnej podpory svojho partnera, keď sa role vymenia. 

Pre oboch partnerov je Jin – Jang hra výzvou preskúmať energie protipólov a  hranice, ktoré by inak preskúmané neboli. Tento princíp je možné aplikovať takmer v každej oblasti života. Pri plánovaní a realizácii dovolenky, pri takmer nemožnej komunikácii so svokrou, pri neposlušných deťoch... Obzvlášť úspešné býva rozhranie tejto hry v spálni, kde si partneri veľa krát nedovolia vysloviť svoje skutočné priania. Vďaka Jin – Jang hre, sa môžu naopak jeden druhému omnoho viac otvoriť, môžu si dovoliť užívať na maximum aj tie  situácie, ktoré by inak vyvolali nezhody. Vyžaduje to však samozrejme dávku odvahy, otvorenosti a tolerancie z oboch strán. Jin – Jang hra vás však môže priviesť do úžasných situácií, pri ktorých zistíte veľmi veľa sami o sebe, o svojom partnerovi a vzájomných možnostiach. Tiež uvidíte, aký veľký rozdiel je robiť veci na päťdesiat a na sto percent a naplno si užívať všetko, po čom túžite. To všetko navyše s úplnou podporou partnera. Rozhodne to stojí za vyskúšanie.

 

Tipy na Jin – Jang hru:

Pri sexe

Vyskúšajte si v spálni úlohu Jangu. Povedzte si, čo chcete s vedomím, že váš partner či partnerka v úlohe Jin to ochotne splní. Želajte si čokoľvek, na čo ste doteraz nemali odvahu. Užite si to celý dohodnutý čas. Vaše želania budú stále smelšie a vy si to budete čoraz slobodnejšie užívať. Potom si úlohy vymeňte, prenechajte úlohu Jangu partnerovi či partnerke a podporujte teraz v úlohe Jinu všetky želania druhej strany.

V domácnosti

Ak ste Jang, môžete vo svojom čase vysloviť akékoľvek želanie. Jin vás bude podporovať a snažiť sa ho vyplniť. Muži môžu pozerať dva futbalové zápasy za sebou, hrať sa na playstation, želať si večeru do postele... jednoducho čokoľvek, čo si naozaj užijú. Potom budú zase na oplátku plniť želanie svojich partneriek, ktoré ich vystriedajú v úlohe Jangu. Ženy si môžu pre uspokojenie rovnako želať čokoľvek, čo by im inokedy neprešlo. Od upratovania, po romantický večer pri sviečkach alebo pri dojímavom filme. 

Takáto otvorená a zábavná výmena rolí odhalí vaše najskrytejšie túžby a dovolí vám lepšie spoznať a pochopiť samého seba, partnera i váš vzťah.

Martin Vrabko

www.tantricka-masaz.sk