MOC ŽENY VO VZŤAHOCH

 

Ženská energia vstupuje do partnerského vzťahu ako prvá. Zjednodušene by sa dalo povedať, že žena je tá, ktorá sa rozhoduje pre konkrétneho partnera. Deje sa to na podvedomej úrovni – na základe kompatibility chémie ženy a muža, ktorá sa prejavuje ako vzájomná príťažlivosť. Pri kontakte s každým mužom totiž ženské telo vygeneruje do niekoľkých sekúnd odpoveď na základnú otázku, či by spojenie s týmto partnerom zaručilo zdravé potomstvo. Rozhodujú teda inštinkty a matka príroda. Až následne prichádzajú pocity sympatií a vzájomnej blízkosti. Príťažlivosť, zamilovanosť či vášeň, tak paradoxne nesúvisia natoľko s našimi emóciami, ako s voľbou biologického tela, molekúl a hormónov...

Rozhodujeme a tvoríme

Ako ženy sa nielen rozhodujeme pre partnera a konkrétny vzťah, ale prostredie spolužitia aj tvoríme. Dávame mu reálne kontúry, určujeme jeho dynamiku. Vzťah je výsadou ženy. Jej životným poslaním je priviesť na svet potomstvo, udržiavať rodinný krb, podporovať muža v jeho sebarealizácii a vychovávať deti. Muž je v poli vzťahov stratený, pretože jeho životná úloha spočíva v niečom inom – v sebarealizácii a v schopnosti zabezpečovať a chrániť celý tento systém. Žena je navyše tá vnímavejšia, ktorá  dokáže zohľadňovať potreby všetkých v danom celku (partnera, detí i širšej rodiny), nemyslí len seba, naopak, často uprednostní potreby ostatných pred svojimi vlastnými. Je schopná vnímať vzťahy v celej ich hĺbke a inštinktívne urobí to, čo je prospešné pre všetkých. Muž, ktorý vyhodnocuje situácie iba na základe racionality, by sa vo vzťahu mal nechať viesť ženou, načúvať jej a nasledovať ju, prinajmenšom na poli medziľudských interakcií. Nie nadarmo sa hovorí, že za každým úspešným mužom je žena. Je to v skutočnosti tak. Ak má žena dobrý zámer a miluje svojho partnera, potom ho dokáže aj ideálnym spôsobom nasmerovať, podporovať ho a našepkávať mu pri jeho rozhodnutiach. Žena pretvára muža svojou láskou a sexualitou. Práve cez intimitu ho dokáže vylaďovať, opravovať a formovať. Veľkú moc má však žena aj v kuchyni, pretože práve ona používa mágiu surovín a korenín, ktorá ovplyvňuje nielen vitalitu a pohodu muža, ale aj zdravie celej rodiny a fyzický aj psychický vývoj všetkých jej členov. Žena má tak najväčší vplyv na chod každého spoločenstva a kľúčovú úlohu v partnerskom vzťahu. To, ako vzťah vyzerá a prosperuje, je predovšetkým výsledkom pôsobenia ženy. Keď miluje svojho partnera, dokáže do vzťahu investovať energiu s nekonečnou trpezlivosťou a láskou. Ak však dlhodobo naráža na nepochopenie, rezistenciu, nezáujem či nedostatok citov zo strany muža, potom sa môže stať, že sa emočne odpúta a partnerský vzťah upadá... Bez vyživovania cez energiu ženy jednoducho nemôže prežiť.

Úloha muža a ženy

Aj keď sa v dnešnom svete stierajú rozdiely medzi mužmi a ženami – muži zostávajú často na rodičovskej dovolenke a ženy sa im zase vyrovnávajú v kariére a v zarábaní peňazí – archetypy, ktoré máme hlboko zakódované vo svojich génoch, hovoria jasne: muž sa stará o bezpečie a prežitie rodiny, žena ju vyživuje zvnútra. Žena prináša inšpirácie a muž realizuje. Vtedy funguje partnerský vzťah v rovnováhe. Mužská energia je viac JANG, preto je pre nich prirodzené dlhodobo fungovať pod psychickou či fyzickou záťažou a podávať výkony. Prácou, zarábaním peňazí, realizovaním projektov sa  schopnosti mužov posilňujú. Ženská energia je viac JIN. Je pokojnejšia, citlivejšia, vnímavejšia a posilňuje sa jemnými činnosťami a rozvíjaním citovosti. Ak sa žena ocitne v mužskej roli a je príliš exponovaná v práci, zamestnaná zarábaním peňazí či rozhodovaním v pozícii hlavy rodiny, jej JIN sa vyčerpáva a žena už nie je schopná popri tomto vyťažení ešte aj udržiavať partnerské vzťahy, čo je jej hlavná úloha. Naopak, posilní sa jej jangová mužská energia a stráca to,  čo je  jej prirodzené – mäkkosť, vnímavosť a citlivosť. Prehodené role sú riskantné pre oboch partnerov. Muži slabnú v ženských roliach a emancipované ženy vládnu v nohaviciach, pričom si neuvedomujú, že tým oslabujú nielen samy seba, ale aj svojho partnera, ktorého oberajú o jeho rolu, mužskú silu, libido a sexualitu. Pri prehodených roliach nie je ani jeden z partnerov vo svojej prirodzenosti a vzťah sa vychyľuje z rovnováhy a upadá. Aj keď sa nám môžu archetypy silných mužov a slabých žien zdať v modernom svete zvláštne, pravdou je, že čím je žena jemnejšia a poddajnejšia, tým silnejšieho a schopnejšieho má pri sebe partnera. A naopak, silná žena si pritiahne vždy len slabšieho muža. Polarity JIN a JANG sa totiž vždy napokon spoja aby vytvorili rovnováhu. Cieľom ženy by teda nemalo byť posilňovanie mužskej roly, orientácia na zarábanie peňazí či podávanie vysokých výkonov. Nemala by pestovať svoju silu, ale svoju “slabosť“ – ženskosť a rozvíjať svoju jedinečnú energiu pre prospech celej rodiny.

Chráňme si svoju ženskú energiu

Energia JIN je pokojná, prijímajúca a prispôsobivá. Svoju ženskú energiu si môžeme posilňovať trénovaním našich jemných stránok – empatie, súcitu, trpezlivosti, nehy, poddajnosti a tvorivosti. Prejavovať ich môžeme každý deň nielen v kontakte s partnerom, ale aj v spoločnosti. POKOJ je našou výsadou oproti aktívnej mužskej energii, ktorá sa prejavuje turbulentnejšie. Pomáha nám tlmiť expanzívnu či agresívnu energiu muža a vnímať veci s nadhľadom. Vnútorný pokoj si môžeme pestovať cez domáce alebo ručné práce, či cez iné kreatívne činnosti alebo aj cez samotné varenie.

Schopnosť PRIJÍMAŤ by mala byť pre ženy automatická. Prijímať od muža – peniaze, starostlivosť, ochranu, či pomoc pri fyzicky náročných činnostiach,... – by  sme mali s ľahkosťou a samozrejmosťou a zároveň prejaviť mužovi ocenenie a vďaku. Tiež by mali muža viesť a učiť ho schopnosti dávať napríklad aj tak, že si vypýtame čo potrebujeme. Pre mnohé ženy to tak však nie je. Chcú byť samostatné a nezávislé. A často sú príliš hrdé na to, aby poprosili o podporu či pomoc. Muži sa o nás chcú starať, no my ich to často odnaučíme svojou prehnanou aktivitou a emancipáciou. Druhá vec je, že muži nie sú natoľko vnímaví a že im jednoducho mnohé veci nenapadnú – ani také banálne aby nám zobrali z rúk tašku s nákupom. My ženy však máme talent komunikácie a dokážeme často hovoriť otvorenejšie ako muži. Použime ho a v každej podobnej situácii skúsme muža naviesť k tomu, čo má pre nás urobiť. Je úplne zbytočné, ak mu to nepovieme a potom sa na neho vo vnútri hneváme. Muža to naozaj iba nenapadne. Žije vo svojom svete, má plnú hlavu iných myšlienok a plánov a nedokáže sa tak vciťovať a nalaďovať na potreby druhých ako my. Nemôžeme chcieť, aby bol rovnaký. Je iný druh a ak by si prehnane rozvíjal citlivosť, potom neprežije v tvrdej realite, v konkurenčnom boji, v pralese, kde musí každý deň uloviť mamuta. Majme teda viac na pamäti, že mužom treba všetko povedať a postupne ich naučiť starať sa o nás. Potom budeme môcť rozvíjať aj svoju schopnosť prijímať. Trénovať ju môžeme v každodenných situáciách. Ak nám čokoľvek praktické chýba, alebo potrebujeme s niečím pomôcť, oslovme vždy svojho partnera. Jednoducho – pýtajme si to. Či ide o oporu, starostlivosť, fyzickú pomoc, alebo o vyživovanie cez peniaze, skúsme všetko prijímať od mužov s vedomím, že je to ich úloha a že tým posilňujeme ich mužskú silu.  Vrátiť sa k schopnosti prijímať je kľúčová úloha dnešných žien. Partnerské vzťahy sa tým dostanú oveľa viac do rovnováhy.

 

Aj na ďalšie svoje  výnimočné schopnosti ako je PRISPÔSOBIVOSŤ a PODDAJNOSŤ sme už v modernom živote spoločnosti akosi zabudli. V nich sa však skrýva najväčšia sila žien. Ženy vo svojej podstate nie sú tvrdohlavé ani neoblomné ako muži, netrvajú na svojich predstavách a dokážu sa chovať veľmi flexibilne. Každej zmene a novej situácii sa prispôsobia rýchlejšie ako muži. Čínsky majster Lao ´C hovorí: „Mäkká voda vyhĺbi behom časom dieru aj do tvrdého kameňa.“ Chovajme sa teda ako voda, ktorá obteká prekážky, vyhne sa nebezpečenstvu, zrážke či konfliktu, počká na svoj čas a príhodnú chvíľu, postupne obrusuje hrany a zmäkčuje všetky situácie. Ak sa žena postaví voči mužovi rovnakou silou a racionalitou ako keby čelil konfliktu s mužom, bude mať tendenciu ju poraziť a keďže je od prírody silnejší a lepšie vyzbrojený do súbojov, je pravdepodobné, že sa mu to skôr či neskôr podarí. Ak sa však žena situácii prispôsobí a hovorí s mužom jemným jazykom, ukáže svoju zraniteľnosť, citlivosť a ženskú podstatu, muž v nej neuvidí protivníka, ale niekoho slabšieho, koho treba chrániť. Pracujme teda so svojou poddajnosťou, mäkkosťou a trpezlivosťou, pretože tak dosiahneme svoje ciele oveľa ľahšie ako odporom a silou.

Kultivácia ženy

Svoje ženské stránky môžeme dobre rozvíjať aj v spoločnosti priateliek a v ženských kruhoch. Zdieľaním a rozprávaním s ostatnými ženami podporujeme svoju ženskú silu, pocit spolupatričnosti, empatiu i súcit. Čo nemôžeme povedať mužovi, povedzme priateľke – tam nájdeme porozumenie na rovnakej vibrácii. Fyzicky nám prospieva tanec a spievanie, hranie na hudobné nástroje a tvorivé činnosti ako je maľovanie, vyšívanie, štrikovanie, tvorba keramiky, či dnes moderné craftovanie. Činnosti, ktoré trvajú dlho, podporujú našu trpezlivosť a dostávajú nás do hlbšieho kontaktu s našou ženskou podstatou. Aj rozvíjaním citovosti, nehy a sexuality kultivujeme svoju ženskú energiu. Vyživovať sa môžeme jinovou alebo hormonálnou jogou, ale aj rozmaznávaním  svojho tela cez wellness, kúpele a masáže. Našou výsadou je tiež schopnosť vnímať a šíriť krásu. Dokážeme to robiť obliekaním, make-upom, či dizajnovaním domácnosti.
Venujme sa všetkým týmto ženským činnostiam, rozvíjajme svoj prirodzený cit pre harmóniu a pohodu v okolitom svete, aj v nás samých. Potom budeme vedieť túto energiu preniesť nielen do partnerských vzťahov, ale aj do celej spoločnosti. Práve my ženy sme tu predsa na to, aby bol svet krajším a lepším miestom na život. Máme schopnosť ho pretvárať a meniť na harmonický celok.

text_ Freya