Body Intelligence

Kedysi existoval iba jeden výraz pre meranie inteligencie – múdrosti. Pojem IQ vyjadroval múdrosť mozgu, myslenia, uvažovania a schopnosti analýzy. Ibaže tento štýl múdrosti nám sám o sebe nepomáha cítiť sa spokojne, naplnene a radostne. Na to je potrebný i záujem o seba a vzťahy so svojím okolím. Schopnosť empatie a súcitu.

Je jedno z verejných tajomstiev psychológie je, že podľa školského prospechu, podľa IQ alebo podľa výsledkov psychologických testov nie je možné, napriek popularite týchto hodnotení, spoľahlivo predpovedať úspech v živote. IQ prispieva k faktorom určujúcich úspech v živote len na 20 %. Zvyšných 80 % tvoria ďalšie vplyvy. Z niektorých štúdií vyplýva, že EQ má niekoľko násobne väčší vplyv na úspech ako IQ.
A tak neskôr prišiel výraz EQ – emočná inteligencia. Popisuje našu schopnosť vcítenia sa do seba a do druhých, vzťahový záujem, schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. EQ je súhrnné označenie pre to, ako vieme vnímať a ovplyvňovať nielen svoje pocity, ale aj pocity druhých.
Do tohto priečinku patrí i dôležitá časť sebavzdelávania – schopnosť vidieť sa a vnímať sa v rôznych situáciách, pochopiť, čo vlastne robíme. Mindfullnes je užitočná metóda (smer), ktorej ale podľa mňa ešte niečo chýba – telesné vedomie. Vtelesnenie, alebo anglicky embodyment. Odborne tomu vravíme „telesne ukotvené vnemy“.

KEĎ VSTUPUJE DO HRY BQ

BQ (Body Intelligence) je telesné vedomie alebo múdrosť nášho tela. Z môjho pohľadu vyzerá rozdelenie týchto uhlov pohľadu na múdrosť takto:

IQ = múdrosť mozgu a inšpirácia
EQ = múdrosť emócií a hlas srdca
BQ = staré pôvodné animálne vedomie, sídliace najmä v oblasti panvy a pohlavných o
rgánoch, ktoré sa stará o prežitie a nastavovanie hraníc

Fintou je prepojiť všetky tieto svoje časti, svoje JA, do jedného zmysluplného celku.

Ako vraví Arnold Mindell (zakladateľ Proces orientovanej psychoterapie) – ide o hlbokú demokraciu, kde všetko čo je, smie byť proste preto, že to je.

BQ: BYŤ TU A TERAZ

Nový koncept BQ vychádza z poznania, že naše telo je v niečom múdrejšie než náš mozog a srdce, ale súčasne ich rešpektuje, podporuje a učí. Telo nám ukazuje, kde momentálne skutočne sme – nereflektuje iba naše predstavy o nás, ale i našu okamžitú ochotu a kapacitu robiť reálne kroky v živote.

Vychádzame z predpokladu, že TELO sa nedá oklamať, vždy ukáže ako to máme ako to pre nás je. Naše TELO funguje ako zemský kompas = vedie nás tam, kde je naša hojnosť a rast.

Ak chceme žiť svoj život v radosti – bezpodmienečne potrebujeme prevziať zodpovednosť za svoje pocity, činy a ŽIVOT taký, akým si ho robíme. Na to musíme vedieť cítiť a pravdivo nastaviť hranice tomu, čo nám škodí a nevyhovuje, či  tomu, čoho sa bojíme. Srdce hranice nenastaví – potrebuje na to silu panvy, ktorá ho podporí. Potrebuje vnem tela, ktoré cez signály napätia, ťahu, tlaku, horúčavy a iných signálov dáva najavo, že niečo je inak, než je pre nás vhodné. A to rovnako v osobnom i pracovnom živote.

Vraví sa že najväčšia vzdialenosť je od hlavy k srdcu, ale ukazuje sa, že to môže byť ešte inak. Od hlavy do brucha a panvy. Z vízie a predstáv do okamžitej reality, v ktorej sa nachádzame. Do sily aj zraniteľnosti, lebo TELO ukazuje okamžitú pravdu. V osobnom živote (intímnom či priateľskom) a rovnako i v pracovnom.

BQ A PARTNERSKÉ VZŤAHY

Koncept BQ je dôležitý vo všetkých oblastiach života, lebo dáva odpovede na otázky, ktoré naša myseľ či srdce márne hľadajú. Telesné vedomie, ktoré sídli napríklad v črevách a solar plexe nám dáva pocit bezpečia, odvahy, i schopnosti byť prítomný – inak povedané i dostupný a zraniteľný. Ak nechceme žiť svoj život v 3D, potrebujeme rozvinúť vedomie, ktoré naša spoločnosť nepodporuje. Čiže sa stať inteligentnými divochmi – áno, trochu sa vrátiť späť v našej histórii vývoja. Tam, kde sme ešte mali inštinkty, ktoré neboli zahanbované, schopnosť bez pocitov viny si vypýtať a zobrať to, čo skutočne potrebujeme pre naplnený a zmysluplný život vo vzťahoch. Prijať tú časť, kde sme samci a samice. Preto je dôležitá telesná inteligencia a telesné zvedomenie sa. Potrebujeme sa vrátiť späť do tela, obliecť sa do jeho vrstiev ako do svojho domova. Preveriť svoje romantické predstavy a presvedčenia. Ak cítime svoje kosti, svaly a kožu, dáva nám to taký pocit bezpečia, sily a odvahy, že si to myseľ ani nedokáže predstaviť. Lebo je to zážitok = telesne ukotvený vnem.

ČO VŠETKO VNÍMA NAŠE TELO?

Náš organizmus vníma oveľa širšiu rovinu, než je 2D a 3D, vníma jednotu celku a nie iba jednotlivosti. Náš mozog a pozornosť majú obmedzenú kapacitu vnímania, naraz zachytia iba 3 – 4 veci. Ale organizmus ako celok dokáže vyhodnocovať z celkovej prítomnosti tak ako to zatiaľ nedokáže žiaden prístroj.

  • vníma celosvetové deje i bezprostredné okolie
  • vníma rodinné i firemné pole, jeho potreby, náladu i tajomstvá
  • vníma deje v hĺbke našich vzťahov,
  • vníma situáciu a rytmy Zeme i Vesmíru (vie o erupciách na Slnku a pohyboch planét a asteroidov, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život)
  • keďže sme súčasťou mnohých polí (rodinných, priateľských či väčších), vníma čo sa kde s kým deje a vyhodnocuje najefektívnejšiu stratégiu pre osobný i pracovný život

Preto koncept BQ prináša zatiaľ najkomplexnejší prístup k životu, lebo uznáva rovnocennosť všetkých kvalít a častí tela. Berie do úvahy aktuálny stav a potreby celého organizmu – hmotného i jemnohmotného – panvy, srdca i rozumu. A tiež potreby samostatného človeka v mori vzťahov. Ukazuje mu možnosti, ako sa dostať k vlastnej hlbokej pravde a múdrosti, spokojnosti a dlhodobej radosti.

Na výcvikoch Body Intelligence sa zameriavame na zvedomenie týchto kvalít pre efektívne a radostné žitie seba ako celku v každodennom živote. Pomocou telesného vnímania si vieme nájsť miesta s najlepšou energiou a atmosférou. Ak si to dovolíme. Pretože málokomu napadne, že by si to mohol dovoliť 😊.

Predstavte si, že by ste sa mohli rozhodnúť stáť, sedieť či ležať iba na miestach, ktoré sú pre vás najzdravšie, najsilnejšie, najužitočnejšie. Nie je to utópia. Je to vec rozhodnutia, akurát nám to doteraz nik nepovedal. Predstavte si, že by ste pri dôležitom rozhovore mohli stáť na najhoršom alebo najlepšom mieste – kde budete mať najlepší prehľad o situácii, dostatok energie a inšpiráciu. Boli by ste tam pokojnejší, ľahšie by sa vám dýchalo. Rozhodnutia na takomto mieste by predsa mali na váš život úplne iný dopad, či?

Teraz vám ponúkam jedno cvičenie. Ak ho budete robiť pravidelne, tak vás neskôr ani nenapadne stáť na slabšom než svojom SILOVOM MIESTE.

NÁJDENIE SVOJHO SILOVÉHO MIESTA

Podľa čoho si vyberáš priestor okolo seba? 

1. Všímaj si teraz na mieste kde si, čo ti prináša, ako sa tam cítiš, čo je tam pre teba dobré? Možno nájdeš rozporuplné informácie. 

2. Hlava si môže myslieť niečo iné, než telo cíti. 

3.  Sústreď sa na zámer – nechať sa svojím telom priviesť na miesto, kde sa budeš cítiť najlepšie spojená/spojený so sebou – na tvoje silové miesto

4. Je to to isté miesto, kde si stála/stál predtým?

5. Ak nie, čím sa líšia, ako sa cítiš a čo vidíš na tomto novom mieste? Čo ti poskytujú rôzne miesta – každé samé za seba?

6. Dovoľ si hýbať sa podľa pocitu / energie tohoto miesta. Akú kvalitu tu nachádzaš?

7. Pozorne rozviň postupne kvalitu tohoto silového miesta a hýb sa, rozprávaj, krič, spievaj, gestikuluj a podobne. 

8. Ak by si si dovolil/a túto kvalitu prežívať vo svojom živote, ako by vyzerali tvoje situácie. Čo by ti táto kvalita umožnila?

9. V priebehu bežného dňa sleduj AKO si vyberáš svoje miesto – je to to najlepšie pre tvoju integritu a pocit kontaktu so sebou?

Vraví sa, že cvičenie robí majstra. Preto je dôležité nielen trénovať toto cvičenie, ale ŽIŤ ho v každodennom živote. A aby to pre vás bolo ľahšie, zrozumiteľnejšie a motivujúce, v ďalších číslach vám ponúkneme viac informácií a praktických cvičení. Na týchto stránkach nájdete pokračovania Body Intelligence. A pomocou nich a sebapoznávania, naberanie sebahodnoty, sebaúcty, odvahy, nehy a najmä – odvážnej zraniteľnosti. Ale o tej už v najbližšom článku 😊.

www.marekbohunicky.sk

text_ Marek Bohunický